Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 26 september 2018.

IB oktober 2018

Auteur: S.Raven

Infectieziekten Bulletin, jaargang 29, nummer 8, oktober 2018

Binnenlandse signalen

Kinkhoest bij verloskundigen

Medio juli kreeg de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam een melding van kinkhoest bij een verloskundige. De verloskundige werd behandeld met antibiotica en werd geadviseerd om te stoppen met werken totdat de besmettelijke periode  voorbij was. Tijdens de besmettelijke fase had de verloskundige een aantal keren een bevalling begeleid. In die gezinnen werd chemoprofylaxe geadviseerd voor alle gezinsleden die daarbij aanwezig waren geweest. In geval de aanstaande moeders tijdens de zwangerschap tegen kinkhoest gevaccineerd waren, kon chemoprofylaxe achterwege gelaten worden. Verder werd de verloskundige geadviseerd om alle cliënten met wie zij in de besmettelijke periode contact had gehad per brief te informeren. Cliënten die meer dan 34 weken zwanger waren en bezoek hadden gekregen van de verloskundige en clienten waar de verloskundige op kraambezoek was geweest, werden telefonisch op de hoogte gebracht. De collega ’s van de verloskundige en de kraamverzorgenden haar bij de bevallingen hadden geassisteerd werden geadviseerd om alert te zijn op klachten en in geval van klachten te stoppen met werken en diagnostiek af te laten nemen. Enkele dagen na de melding bleek een collega  klachten te hebben en zij was PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-positief voor Bordetella pertussis. Dezelfde maatregelen werden geadviseerd.

De Gezondheidsraad bracht in juni 2017 het advies uit om alle personen die werkzaam zijn met kinderen ≤ 6 maanden elke 5 jaar te vaccineren tegen kinkhoest. Deze maatregel was in de betreffende verloskundigenpraktijk nog niet ingevoerd. De verloskundigen laten zich nu alsnog vaccineren, en hebben het advies van de Gezondheidsraad opnieuw verspreid binnen hun beroepsgroep. Er zijn in deze casus geen andere patiënten met kinkhoest gemeld. Een fysiotherapeut die op dezelfde locatie werkzaam was werd in dezelfde periode ook gemeld met kinkhoest, het onderlinge contact met de bevestigde verloskundigen bleek echter verwaarloosbaar. (Bronnen: RIVM, LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), GGD Amsterdam)

Tekenencefalitis in Nederland

Tot nu toen is bij 5 Nederlandse patiënten een infectie met tekenencefalitisvirus (TBEV tick-borne encephalitis virus (tick-borne encephalitis virus)) vastgesteld. De infectie werd in 3 van de 5 gevallen opgelopen in Duitsland en 2 patiënten liepen de infectie op in Nederland, zeer waarschijnlijk in Twente en op de Utrechtse Heuvelrug. Alle patiënten waren positief in zowel TBE tick-borne encephalitis (tick-borne encephalitis) IgM immuunglobuline M (immuunglobuline M) als IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G)-serologie. Niet alle patiënten hadden het typische bifasische beloop.In Duitsland neemt het aantal patiënten met tekenencefalitis toe. In 2017 werden 485 patiënten gemeld, 40% meer dan in 2016. Ook in 2018 zijn tot en met week 26 opnieuw meer patiënten gemeld dan in dezelfde periode in 2017 (zie voor TBE-risicogebieden in Duitsland https://www.zecken.de/en/tbe-germany).

Alertheid op TBE, ook wanneer een patiënt niet naar het buitenland is geweest, is van belang. Het advies is om bij patiënten met neurologische klachten passend bij TBE diagnostiek hiernaar in te zetten. (Bronnen: RIVM, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen), ErasmusMC Erasmus Medical Center (Erasmus Medical Center), LabMicta)

Buitenlandse signalen

Uitbraak van cholera in Algerije

Sinds 7 augustus is er een cholera uitbraak van cholera in 6 gebieden in Algerije: Bouira, Blida, Tipaza, Algiers en Medea (Figuur 1). Dit is de eerste uitbraak van cholera in Algerije sinds 20 jaar. Institut Pasteur in Algerije heeft bij 83 van de 217 waarschijnlijke patiënten de diagnose bevestigd. 2 patiënten zijn overleden. Met laboratoriumonderzoek is Vibrio cholerae O1 Serotype Ogawa aangetoond.  Een natuurlijke waterbron in Tipiza bleek verontreinigd met Vibrio cholera; de gezondheidsautoriteiten hebben de bron afgesloten. Een risico-analyse van het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) schat het risico op introductie en verspreiding in Europa via besmette reizigers als zeer laag. (Bronnen: Algerijnse Ministerie van Volksgezondheid, Institut Pasteur, ECDC)

Geografische distributie van cholerapatiënten in Algerije, 7 tot 30 augustus 2018.(Bron ECDC)

Figuur 1. Geografische distributie van cholerapatiënten in Algerije, 7 tot 30 augustus 2018.(Bron ECDC)

Grote legionella-uitbraak in het noorden van Italië

De regionale gezondheidsautoriteiten van Brescia meldden in de tweede week van september een uitbraak van longontsteking in de regio Brescia, in het noorden van Italië. Tot 20 september is het aantal patiënten met longontsteking opgelopen tot 405, waarvan bij 42 personen de diagnose legionellose is gesteld. Vooralsnog zijn geen Nederlandse patiënten gerelateerd aan deze uitbraak. Van het totaal aantal patiënten met een longontsteking is 66% man en is de gemiddelde leeftijd 65 jaar. Een brononderzoek is gestart waarbij meerdere watermonsters zijn afgenomen uit woningen, van koeltorens, het waterleidingnetwerk en de rivier de Chiese. Tien monsters afkomstig van de koeltorens van 3 bedrijven uit deze regio, zijn tot nu toe geanalyseerd, hiervan waren er 9 positief voor Legionella spp species (species). Een besmette koeltoren zou hiermee mogelijk een oorzaak van deze uitbraak kunnen zijn. Aanvullend typeringsonderzoek van omgevingsmonsters en patiënten kan hier meer duidelijkheid over geven. (Bronnen: media, promed)

Auteur

S. Raven, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM

Correspondentie

Stijn Raven