IB juni 2018

Infectieziekten Bulletin, jaargang 29, nummer 5/6, juni 2018

   

Totaal

week

9- 12

Totaal

week

13- 16

Totaal

week

17- 20

Totaal

t/m week

20; 2018

Totaal

t/m week

20; 2017

Virus Adenovirus 152 144 114 667 656
  Astrovirus 44 29 30 132 106
  Bocavirus 22 26 17 91 125
  Bofvirus 3 4 3 13 12
  Chikungunyavirus 0 1 2 5 7
  Coronavirus 107 66 24 446 547
  Denguevirus 4 3 8 25 22
  Enterovirus 29 69 55 234 306
  HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1 67 48 66 314 299
  HIV 2 0 0 0 0 0
  HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus) 1 0 0 2 1
  Hantavirus 0 0 2 3 6
  Hepatitis A-virus 5 11 3 33 58
  Hepatitis B-virus 63 55 50 279 293
  Hepatitis C-virus 28 28 32 168 131
  Hepatitis D-virus 2 3 0 8 6
  Hepatitis E-Virus 17 16 14 81 105
  Influenza A-virus 1385 506 29 2918 3829
  Influenza B-virus 1876 179 5 5956 127
  Influenza C-virus 0 0 0 0 1
  Mazelenvirus 0 1 1 3 2
  Nieuwe Influenza A virus 0 0 0 0 0
  Norovirus 351 262 115 1526 1464
  Parainfluenza 48 50 76 310 497
  Parechovirus 19 15 4 69 53
  Parvovirus 10 21 29 92 76
  RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus 231 81 16 1389 871
  Rhinovirus 216 245 196 1086 951
  Rotavirus 257 342 145 924 853
  Rubellavirus 1 0 1 4 2
  Sapovirus 32 36 16 140 89
  West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
  Zikavirus 0 2 0 5 26
  hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus) 191 142 43 725 514
Bacterie Chlamydia 1 0 0 1 8
  Chlamydia pneumoniae 1 3 1 9 4
  Chlamydia psittaci 5 2 2 12 5
  Chlamydia trachomatis 2387 1995 1795 10546 10243
  Coxiella burnetii 4 3 4 16 31
  Mycoplasma Pneumoniae 21 21 19 141 151
  Rickettsiae 0 1 1 6 6

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3252. Contactpersoon overige vragen: S. Mooij, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 2135.