IB september 2019

Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 5, september 2019

Infectieziekte

Totaal

t/m week

25-28

Totaal

t/m week

29-32

Totaal

t/m week

33-36

Totaal

t/m week

36; 2019

Totaal

t/m week

36; 2018

 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 2
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 67 66 45 520 597
 
Groep B2 
Buiktyfus 2 2 0 17 16
Cholera 0 1 0 1 0
Hepatitis A 7 5 1 90 134
Hepatitis B Acuut 6 4 1 57 68
Hepatitis B Chronisch 64 33 15 559 691
Hepatitis C Acuut 6 1 0 30 43
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 57 30 9 384  
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 24 10 2 223 190
Kinkhoest 499 360 212 4194 3180
Mazelen 12 10 4 68 22
Paratyfus A 0 0 0 6 13
Paratyfus B 1 0 0 11 22
Paratyfus C 1 0 0 4 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 45 60 14 266 361
Shigellose 33 43 7 314 303
Voedselinfectie 1 2 0 10 19
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 2
Bof 8 8 0 70 40
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 3 3
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 1
Hantavirusinfectie 6 2 0 34 25
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 4 4 0 19 26
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 1 1 0 31 35
Legionellose 57 48 23 275 379
Leptospirose 7 10 3 35 37
Listeriose 13 10 7 78 56
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 5
Malaria 16 11 16 106 189
Meningokokkenziekte 15 10 1 109 146
Psittacose 6 1 0 40 45
Q-koorts 0 0 0 9 12
Tetanus 0 0 0 0 1
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 0
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 2 1 0 8 22
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 1 4
           
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
           
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 9 septemer 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.