contentInfectieziekte
Totaal
week
45- 48
Totaal
week
49- 52
Totaal
week
1- 4
Totaal
t/m week
4; 2022
Totaal
t/m week
4; 2021
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 45 42 37 37 48
 
Groep B2 
Buiktyfus 0 1 2 2 0
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 5 5 4 4 1
Hepatitis B Acuut 6 7 1 1 7
Hepatitis B Chronisch 54 45 50 50 58
Hepatitis C Acuut 5 2 3 3 2
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 36 23 37 37 31
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 16 19 10 10 10
Kinkhoest 5 1 5 5 5
Mazelen 0 0 0 0 0
Paratyfus A 2 0 0 0 1
Paratyfus B 1 0 2 2 2
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 37 20 30 30 18
Shigellose 22 17 20 20 14
Voedselinfectie 1 1 4 4 1
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 0 0
Botulisme 0 0 1 1 0
Brucellose 0 0 0 0 0
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) 18 13 16 16 20
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 2 0 0 1
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 5 5 1 1 3
Invasieve pneumokokkenziekte 
(voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****)
80 78 51 51 1
Legionellose 39 48 46 46 22
Leptospirose 3 4 3 3 3
Listeriose 7 13 7 7 4
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 0
Malaria 9 12 10 10 4
Meningokokkenziekte 0 2 3 3 3
Psittacose 4 2 4 4 8
Q-koorts 1 0 1 1 0
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 1 1 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 2 4 0 0 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 0 0 0 0 0

 

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.

(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld.
(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020.

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 8 april 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.