Infectieziekten Bulletin: november 2019, Jaargang 30, nummer 6

Infectieziekten Bulletin, Jaargang 30, nummer 6, november 2019

Infectieziekte

Totaal

week

33- 36

Totaal

week

37- 40

Totaal

week

41- 44

Totaal

t/m week

44; 2019

Totaal

t/m week

44; 2018

 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 2
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 50 51 45 650 731
 
Groep B2 
Buiktyfus 2 0 2 25 18
Cholera 0 0 0 0 1
Hepatitis A 15 15 2 126 174
Hepatitis B Acuut 3 3 3 74 83
Hepatitis B Chronisch 64 52 36 742 864
Hepatitis C Acuut 1 1 3 37 51
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 38 50 20 522  
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 13 17 8 261 204
Kinkhoest 529 377 186 5282 3953
Mazelen 9 2 0 77 22
Paratyfus A 1 0 0 7 13
Paratyfus B 4 4 1 21 25
Paratyfus C 0 0 0 4 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 71 48 13 400 435
Shigellose 66 45 14 455 439
Voedselinfectie 0 2 2 15 24
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 2
Bof 9 8 8 96 60
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 3 5
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***) 19 28 27 100  
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 1
Hantavirusinfectie 1 2 2 39 32
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 2 5 4 30 34
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 2 3 0 39 53
Legionellose 105 62 32 473 509
Leptospirose 29 13 1 81 49
Listeriose 16 10 2 101 64
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 2 8
Malaria 31 14 7 146 220
Meningokokkenziekte 5 9 2 124 173
Psittacose 5 3 1 51 53
Q-koorts 0 0 1 11 17
Tetanus 0 0 0 0 1
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 2
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 2 1 16 30
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 0 0 0 0 4
           

 (*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld. 

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 11 november 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. 

Reactie toevoegen