Steeds vaker zwemmen mensen buiten op allerlei plekken, zeker op zomerse dagen. Niet alleen op de aangewezen zwemlocaties, maar ook daarbuiten. Soms geeft dat niet, maar soms is het gevaarlijk en ongewenst. Om dat in goede banen te leiden is de ‘Wegwijzer Wildzwemmen’ ontwikkeld.
 

Deze wegwijzer geeft initiatiefnemers en gemeenten antwoord op hun vragen over wildzwemmen. Wat te doen als er ergens grote groepen mensen zwemmen, terwijl de plek (nog) geen zwemlocatie is? Wie is dan verantwoordelijk? Wat kan wel en niet? En kan zo’n plek ook een officiële zwemlocatie worden? De wegwijzer helpt om de plek goed te bekijken en waar mogelijk maatregelen te treffen, zodat er een veilige situatie ontstaat.

Testen van de Wegwijzer Wildzwemmen

De Werkgroep Wildzwemmen maakte deze wegwijzer op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komende jaar willen we gebruiken om de wegwijzer in de praktijk te laten testen door initiatiefnemers, gemeenten en andere betrokken partijen. Met deze ervaringen kunnen we de wegwijzer verder verbeteren.

Wilt u de wegwijzer ook gebruiken en uw ervaringen met ons delen? Kijk dan bij Wildzwemmen, Informatiepunt Leefomgeving en download de Wegwijzer.  (U vindt de link naar de Wegwijzer Wildzwemmen onderin de pagina. En bij het downloaden van de wegwijzer even naar beneden scrollen).