Informatiemateriaal & links

Op deze pagina treft u informatiemateriaal van zusterorganisaties, GGD'en, patiëntenverenigingen en stichtingen aan.
Het RIVMis niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina's

Informatie

Informatiefilms

 • Thuisarts Op thuisarts, een website van het Nederlands Huisartsen Genootschap, treft u verschillende informatiefilms over hepatitis aan.
 • Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Op het youtubekanaal van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging treft u diverse informatiefilms aan over hepatitis en andere leveraandoeningen.

Links & voorlichtingsmateriaal

Links en materiaal internationaal

Informatie voor professionals

E-learningmodules

 • Stappenplan LCI De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen en geven een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een specifiek ziektegeval.
 • GGZ Academy De module is ontwikkeld voor medewerkers in GGZ-instellingen die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten met een verhoogd risico op infectieziekten door middelengebruik of verslaving.
 • Hepatitisinfo learning  E-learningmodules ontwikkeld door de Stichting Hepatitis Informatie.
 • BIBEP BIBHEP-kaart voor huisartsen (casefinding en verwijzing)
 • Herkenning en opsporing van hepatitis B&C in de huisartsenpraktijk

Links nationaal

 • Actieplan GGD Amsterdam In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B en C preventie en zorg betrokken partijen in de stad. Het actieplan omvat een Doelstellingenkaart en drie Actiekaarten.
 • NoMoreC heeft als doel om de kennis en het bewustzijn over hepatitis C bij homomannen en professionals te vergroten en homomannen tools aan te reiken om de kans op hepatitis C transmissie te reduceren
 • Advies Gezondheidsraad Op 1 november heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven over wenselijkheid van routinematige screening onder risicogroepen

Richtlijnen

Heropsporing

 • Toolkit Trimbos Een toolkit van het Trimbos Instituut
 • Migrantentool Met behulp van deze tool kun je per GGD-regio inzicht krijgen in het aantal geregistreerde migranten met hepatitis B of C
 • Handreiking van de LCI

Links internationaal

 • WHO Wereldgezondheidsorganisatie
 • ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
 • CDC Centers for Disease Control and Prevention

Vergunningsaanvraag bevolkingsonderzoek

Hier vindt u de formulier voor de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO).  Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: bevolkingsonderzoek@minvws.nl met een cc naar mg.kleefkens@minvws.nl.
In de toelichting leest u de instructie voor het invullen van het formulier. Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Anouk Urbanus via lci@rivm.nl.

Projecten hepatitis B en hepatitis C in Nederland

bloedtransfusie

Home / Onderwerpen / H / Hepatitis C / Informatiemateriaal & links

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu