Smog

Er is sprake van smog wanneer de concentraties van luchtverontreinigende stoffen verhoogd zijn. Dit kan acute gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. Bij zeer hoge concentraties kan iedereen klachten krijgen. Meestal gaat het om luchtwegklachten, maar smog door ozon kan ook zorgen voor irritatie aan ogen, neus en keel. Het RIVM meet de luchtverontreiniging, onderzoekt de verwachte ontwikkeling en geeft als het nodig is een smogwaarschuwing.

stad met smog

Vooral bij mensen met chronische aandoeningen aan longen, hart en vaten kunnen klachten verergeren. Daarnaast is er een verhoogd risico op effecten bij ouderen, kinderen en mensen die een zware inspanning leveren. Als de luchtkwaliteit verslechtert en smog langer aanhoudt verergeren klachten en krijgen meer mensen last.

Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen klachten voorkomen door zware inspanning te vermijden of activiteiten op een ander tijdstip uit te voeren. Mensen kunnen in overleg met een arts ook hun medicijngebruik tijdelijk aanpassen. Bij smog door ozon kan de blootstelling ook worden verminderd door ’s middags en in de vroege avond binnen te blijven. Op deze momenten zijn de ozonconcentraties het hoogst.

Wanneer waarschuwt het RIVM?

Het RIVM meet ieder uur diverse stoffen in de lucht. Ook maken we gebruik van dagelijkse luchtkwaliteitsverwachtingen. Hierbij letten we specifiek op vier stoffen die een indicator zijn voor smog.

Als de (verwachte) concentratie van één van deze stoffen boven een de informatiedrempel of alarmdrempel uit komt, waarschuwt het RIVM voor smog. Elk van deze stoffen wordt onder specifieke omstandigheden gevormd. Als deze stoffen verhoogd zijn, zullen ook andere stoffen in hogere concentraties in de lucht zitten.

De vier indicatoren voor smog zijn:

  • Ozon ontstaat als verontreinigende stoffen in de lucht onder invloed van zonlicht worden omgezet. Dit gebeurt alleen in de zomer bij tropische temperaturen.
  • Fijn stof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes. Smog door fijn stof ontstaat wanneer veel stofdeeltjes in de lucht komen, bijvoorbeeld door vuurwerk, paasvuren, Saharazand of chemische reacties van ammoniak of stikstofoxiden.
  • Stikstofdioxide ontstaat bij verbrandingsprocessen. Smog door stikstofdioxide komt soms in de ochtend voor langs drukke wegen.
  • Zwaveldioxide. Hoge zwaveldioxide concentraties komen alleen nog onder zeer uitzonderlijke omstandigheden voor, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide kunnen tegelijkertijd verhoogd zijn. Smog door ozon wordt gevormd vanuit andere verontreinigingen, waardoor deze vaak lager zijn als er smog door ozon ontstaat.

Meer informatie

De gemeten uurconcentraties en de luchtkwaliteitsverwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten in Nederland en de luchtkwaliteitsapp ‘Mijn luchtkwaliteit’ voor iOS en Android. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS-Teletekst pagina 711 en 712.

 

App Luchtkwaliteit

Download deze video

Luchtkwaliteitskaarten

Download deze video

Film luchtkwaliteit

Download deze video

Home / Onderwerpen / S / Smog

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu