Tegenwoordig zijn steeds vaker burgers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt Citizen Science of burgerwetenschap genoemd. Deelnemers meten met sensoren bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in hun tuin, of analyseren de data die door burgers zijn verzameld.  Citizen Science brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar.

Het RIVM ondersteunt Citizen Science

Het RIVM ondersteunt Citizen Science door te onderzoeken hoe goed sensoren werken en hoe ze het beste gebruikt kunnen worden. Ook ondersteunt het RIVM projecten waarbij deelnemers zelf gaan meten. Het RIVM stelt informatie over zelf meten beschikbaar in het kennisportaal Samen Meten. Ook kunnen deelnemers via dit portaal met elkaar in contact komen. Daarnaast is er een dataportaal beschikbaar, waarin de metingen worden gedeeld en die samen een burgermeetnet vormen.

Het RIVM maakt gebruik van de meetgegevens

Het RIVM onderzoekt hoe meetgegevens uit Citizen Science-projecten gebruikt kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe de monitoring van de luchtkwaliteit kan worden verbeterd met sensordata. Ook kan sensordata worden gecombineerd met gegevens over de beleving van mensen om onderzoek te doen naar de maatschappelijke impact van bijvoorbeeld luchtvervuiling of geluid.

Meer informatie over zelf meten vind je in het kennisportaal Samen Meten: Samen Meten.