Tegenwoordig zijn steeds vaker burgers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt Citizen Science of burgerwetenschap genoemd. Deelnemers meten met sensoren bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in hun tuin, of analyseren de data die door burgers zijn verzameld.  Citizen Science brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar.

Het RIVM ondersteunt Citizen Science

Het RIVM ondersteunt Citizen Science door te onderzoeken hoe goed sensoren werken en hoe je ze het beste gebruikt. Ook ondersteunt het RIVM projecten waarbij deelnemers zelf gaan meten. Het RIVM geeft informatie over zelf meten in het kennisportaal Samen Meten. Ook kunnen deelnemers via dit portaal met elkaar in contact komen. Daarnaast is er een dataportaal, waarin we de metingen delen met elkaar. Dit vormt een burgermeetnet.

Het RIVM maakt gebruik van de meetgegevens

Het RIVM onderzoekt hoe we meetgegevens uit Citizen Science-projecten kunnen gebruiken in wetenschappelijk onderzoek. We kijken bijvoorbeeld naar de verbetering van de monitoring van de luchtkwaliteit met sensordata. Ook combineren we sensordata met gegevens over de beleving van mensen. Dit geeft informatie over de maatschappelijke impact van bijvoorbeeld luchtvervuiling of geluid.

Meer informatie over zelf meten vind je in het kennisportaal Samen Meten: Samen Meten.