Luchtkwaliteit Nederland in 2021 vrijwel hetzelfde als in 2020

Ook in 2021 voldoet Nederland voor wegverkeer aan de Europese grenswaarden voor de  concentratie van stikstofdioxide in de lucht op leefniveau. Voor fijnstof is dat ook het geval langs de wegen in Nederland, met uitzondering van een weggedeelte in Velsen.
16-12-2022 | 09:00
Buitengebied Hattem

Nog steeds veel PAK en metalen in neergedaald stof in IJmond

In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van PAK en metalen gevonden, waaronder lood. Dat blijkt uit nieuwe metingen die het RIVM dit voorjaar deed. De meetresultaten zijn vergelijkbaar met RIVM-onderzoek uit 2020.
16-11-2022 | 13:00

Klimaat- en Energieverkenning 2022 verschenen

Het halen van het klimaatdoel voor 2030 lijkt steeds moeilijker in de tijd die hier voor staat. De geraamde daling van de broeikasgasemissies loopt niet gelijk op met de aanscherping van de doelstelling van 49 naar 55 procent emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990.
01-11-2022 | 17:20
Meer nieuws