Vervoer over de weg (ADR)

De officiële naam voor het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is: Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR).

De kern van het verdrag is voor verpakte stoffen gelijk aan de kern van het ADN en het RID. Het ADR stelt specifieke constructie-eisen voor vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het ADR telt 49 verdragspartners en is in beheer bij de UNECE.

Het RIVM bereidt de vergaderingen voor het ADR voor en verzorgt de Nederlandse inbreng tijdens de vergadering. De RIVM dossierhouder is het eerste aanspreekpunt voor het ADR.

Naast het ADR moet het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg voldoen aan andere nationale en internationale wetgeving. De Inspectie leefomgeving en transport heeft een actueel overzicht van deze wetten.

Meer informatie over de Nederlandse toepassing van het ADR kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Wegvervoer 138hoog

e-mail adres

Home / Onderwerpen / V / Vervoer gevaarlijke stoffen / Vervoer over de weg (ADR)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu