Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen [VWK]

Gepupliceerde WIP-Richtlijnen voor Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen [VWK]

 In de rechterkolom vindt u de verzameling actuele WIP-Richtlijnen uit de bibliotheek voor infectiepreventie in Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen [VWK]


DISCLAIMER
De WIP gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.
U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZ de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader.
Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

 


 

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP) / WIP-Richtlijnen / Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen [VWK]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu