Resistente bacteriën houden zich niet aan landsgrenzen. Daarom is het belangrijk om bij de bestrijding van antibioticaresistentie samen te werken met andere landen. Als er minder resistente bacteriën voorkomen in de landen om ons heen, heeft Nederland daar ook baat bij.

In vergelijking met andere landen is de resistentie in Nederland relatief laag. Nederland staat internationaal bekend om de manier waarop we antibioticaresistentie aanpakken. Om antibioticaresistentie terug te dringen werkt Nederland met de One Health aanpak. 

One Health

Omdat resistente bacteriën overal voorkomen (naast mensen ook in dieren, planten en leefomgeving) is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Deze aanpak heet One Health. Door deze internationale aanpak en samenwerking kunnen we verspreiding van resistente bacteriën voorkomen binnen de zorg, de veehouderij, het milieu en in voedsel. 

Samenwerking binnen de Europese Unie

Binnen de Europese Unie ( EU Europese Unie (Europese Unie)) werkt Nederland samen met het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding (ECDC). Zo wordt via een groot Europees surveillancenetwerk (EARS-Net) bijgehouden per type bacterie hoe het ervoor staat met de resistentiecijfers. Hierdoor weten we beter hoe antibioticaresistentie zich verspreidt en welke middelen waar nog werken.  

Samenwerking buiten de Europese Unie

Nederland werkt binnen en buiten Europa samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sinds 2012 ondersteunt het RIVM de WHO World Health Organization (World Health Organization) bij de invoering van nationale actieplannen op het gebied van antibioticaresistentie in andere landen. Er zijn drie WHO samenwerkingscentra (collaborating centres) ondergebracht bij het RIVM op het gebied van AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance)

Het RIVM helpt andere landen bij het opzetten en verbeteren van nationale surveillancesystemen. Surveillancesystemen zijn netwerken die gebruikt worden om de resistentiecijfers per type bacterie in de gaten te houden. Nederland is actief betrokken geweest bij het opzetten van een surveillancesysteem in de regio Centraal-Azië en Oost-Europa (het CAESAR netwerk). Naast werk in de WHO Europese regio werkt Nederland met China, India en Indonesië om kennis te delen. 

Internationale projecten

Kijk voor meer internationale projecten over antibioticaresistentie in onze internationale projectendatabase