Antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)) kan de volksgezondheid in gevaar brengen. Bacteriën worden wereldwijd in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Daarom blijft bestrijding van ABR hoog op de agenda staan.

Resistente bacteriën komen overal voor: in dieren, gezondheidszorg, voeding, milieu, innovatie en internationaal. Dat maakt een integrale aanpak (One Health) noodzakelijk. Maatregelen worden in al deze relevante domeinen genomen. Met het in 2015 gestarte programma antibioticaresistentie (programma ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)) heeft het vorige kabinet goede stappen gezet in de bestrijding van ABR. Het doel van het programma ABR is om verdere resistentie te voorkomen en de gevolgen van resistentie zoveel mogelijk terug te dringen. Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma.

Partijen zijn een ´Meerjarenagenda ABR in de zorg´ overeen gekomen met daarin heldere afspraken om de effecten van ABR op ziektelast en sterfte te voorkomen. Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het realiseren van meer samenhang tussen de publieke gezondheidszorg, de eerste lijn, de tweede lijn en de langdurige zorg. Naar aanleiding van deze meerjarenagenda lopen er een aantal projecten binnen het programma ABR. Via de knoppen hier naast is meer informatie te vinden over deze projecten.