De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) gebruikt eHerkenning niveau 3 om de identiteit van de bronhouder en leverancier te controleren. eHerkenning is een veilig en betrouwbaar inlogmiddel waarmee u bij ruim 500 verschillende dienstverleners kunt inloggen.

eHerkenning controleert identiteit en bevoegdheid

eHerkenning controleert de identiteit en bevoegdheid van personen die gebruik willen maken van de CVGG om gegeven aan te leveren. Op deze manier weten we zeker dat deze personen gemachtigd zijn om namens hun organisatie geluidgegevens of geluidkaarten aan te leveren.  Voor de CVGG is eHerkenning niveau 3 vereist. Inloggen kan alleen op basis van 2-factor authenticatie. Dit is een combinatie van iets dat de gebruiker weet (gebruikersnaam en wachtwoord) en krijgt (code via SMS of token).

eHerkenning aanvragen

Iedere medewerker die gegevens aanlevert aan de CVGG moet eHerkenning aanvragen bij een aanbieder hiervan. Bronhouders en/of leveranciers zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Op de website van eHerkenning staat een lijst van aanbieders. Hier staat ook handig stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning.

De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanschaffen van een eHerkenningsmiddel ligt bij de bronhouders en leveranciers. Dit houdt in dat iedere medewerker die de aanlevering uitvoert een eHerkenningsmiddel moet aanvragen bij een aanbieder.

Let op: Gaat u als bronhouder zelf geen gegevens aanleveren? Dan hoeft u zelf ook niet over een eHerkenningsmiddel te beschikken.

Machtigingen

Om bestanden aan te leveren aan de (oefenomgeving van de) CVGG moet een individuele medewerker gemachtigd zijn.

Machtigen in 3 stappen
1.    Bij de aanvraag van de eHerkenning geeft de medewerker aan dat deze machtiging nodig is voor de dienst ‘Centrale Voorziening Geluidgegevens’.  
2.    De machtiging wordt goedgekeurd door iemand in de organisatie die tekenbevoegd is volgens de Kamer van Koophandel.
3.    De tekenbevoegde kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen. Dit is een medewerker die zelf over een eHerkenning beschikt en namens de organisatie machtigingen verstrekt.

Ketenmachtiging

Een leverancier die namens de bronhouder gegevens aan de CVGG aanlevert, moet door de bronhouder gemachtigd worden. Dat kan in eHerkenning geregeld worden met een zogenaamde ketenmachtiging. Leverancier en bronhouder sluiten hiervoor een ‘overeenkomst voor ketenmachtiging’ af bij de aanbieder van de eHerkenning. Dit kan via de aanbieder zijn van de bronhouder (1) of de leverancier (2). 
1.    Een bronhouder kan via de aanbieder van de eigen eHerkenning een leverancier machtigen. De leverancier krijgt vervolgens van zijn aanbieder een machtiging. Het is niet noodzakelijk dat bronhouder en leverancier dezelfde aanbieder gebruiken.
2.    Een leverancier initieert de aanvraag voor een machtiging naar één of meer bronhouders. Een bronhouder hoeft hiervoor niet zelf over eHerkenning te beschikken.