Het is aan te raden om eerst te oefenen (proefdraaien) met de Centrale Voorziening Geluidgegevens ( CVGG). Hiervoor is een oefenomgeving beschikbaar. Gebruikers kunnen oefenen met het aanleveren en afnemen van geluidgegevens in deze speciale oefenomgeving. Op deze manier leert u de CVGG kennen en kunt u testen  hoe u gegevens op de juiste manier kunt aanleveren.

Oefenen

Als u voor het eerst een aanlevering wilt doen op de productieomgeving, dan is het sterk aan te raden dit bestand eerst op de oefenomgeving aan te leveren. U kunt dan testen of uw bestand voldoet aan de voorgeschreven standaarden en u krijgt een validatierapport met foutmeldingen of waarschuwingen als dit niet het geval is. Het CVGG-team krijgt op deze manier bruikbare feedback en kan u beter ondersteunen als u vragen heeft.

De handleiding beschrijft stapsgewijs hoe het aanleveren van geluidgegevens werkt.

Voorbeeldbestanden Geluidregister

Er zijn voorbeeldbestanden beschikbaar op de pagina met technische documentatie . Dit zijn bestanden die voldoen aan de standaard en zijn alleen bedoeld om mee te oefenen. Het betreft zowel aanleverbestanden als uitleverbestanden. Meer informatie over de soorten voorbeeldbestanden vindt u bij Voorbeeldbestanden.

Voorbeeldbestanden Richtlijn omgevingslawaai

Er zijn ook voorbeeldbestanden van geluidbelastingkaarten en actieplannen geluid die voldoen aan de standaarden van de Richtlijn omgevingslawaai. Deze voorbeeldbestanden en andere hulpmiddelen vindt u bij Richtlijn omgevingslawaai.

Aanmelden voor proefdraaien

Bronhouders kunnen oefenen met aanleveren door in te loggen met eHerkenning, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Bent u geen bronhouder maar bijvoorbeeld een adviesbureau of omgevingsdienst en wilt u toch proefdraaien op de CVGG Oefenomgeving? Mail dan naar cvgg@rivm.nl. Geef in uw  mail volgende zaken aan:

  • of u wilt proefdraaien voor het Geluidregister, de Richtlijn omgevingslawaai of beide;
  • het kvk-nr dat u gebruikt om via eHerkenning in te loggen bij de CVGG.

Ondersteuning bij vragen

Stuur voor hulp of bij vragen een e-mail naar de servicedesk van de CVGG.

Voor vragen over de geluidregelgeving onder de Omgevingswet of de Richtlijn omgevingslawaai en wanneer u als bronhouder moet aanleveren, kunt u terecht bij het IPLO.