Het is aan te raden om eerst te oefenen (proefdraaien) met de Centrale Voorziening Geluidgegevens ( CVGG). Hiervoor is een oefenomgeving beschikbaar.

Gebruikers kunnen oefenen met het aanleveren en afnemen van geluidgegevens in deze speciale oefenomgeving. Op deze manier leert de gebruiker de CVGG kennen en test hoe deze gegevens op de juiste manier aan te leveren. Niet alle organisaties beschikken al over de software die voor het aanleveren nodig is. Soms moeten ook  bestaande processen en systemen aangepast worden. Het CVGG-team krijgt op deze manier bruikbare feedback. 

Op dit moment kunnen bronhouders, omgevingsdiensten en adviesbureaus toegang krijgen tot de oefenomgeving. De handleiding beschrijft stapsgewijs hoe het aanleveren van geluidgegevens werkt.

Voorbeeldbestanden Geluidregister

Er zijn voorbeeldbestanden beschikbaar op de pagina met technische documentatie . Dit zijn bestanden die voldoen aan de standaard en zijn alleen bedoeld om mee te oefenen. Het betreft zowel aanleverbestanden als uitleverbestanden. Meer informatie over de soorten voorbeeldbestanden vindt u hier.

Voorbeeldbestanden Richtlijn omgevingslawaai

Infomil stelt sjablonen en voorbeeldbestanden beschikbaar op hun website om mee te oefenen.

Aanmelden voor proefdraaien

Wilt u proefdraaien? Mail dan naar cvgg@rivm.nl

  • In uw mail kunt u aangeven of u alleen wilt proefdraaien voor aanleveren voor het Geluidregister, of ook voor de END-geluidbelastingkaarten.
  • Als u geen bronhouder bent, geef dan aan of en zo ja met welke bronhouder u samen wilt proefdraaien. Adviesbureaus en omgevingsdiensten moeten hiernaast ook het KvK Kamer van Koophandel (Kamer van Koophandel)-nummer van de organisatie doorgeven. Het betreft dan het KvK-nummer van de organisatie die daadwerkelijk gaat inloggen in de CVGG. Dit is nodig om toegang te geven tot de oefenomgeving van de CVGG.

Ondersteuning bij vragen

Stuur voor hulp of bij vragen een e-mail naar de servicedesk van de CVGG.

Voor procesmatige ondersteuning op het gebied van de Richtlijn omgevingslawaai kunt u terecht bij InfoMil. Voor vragen over de geluidregelgeving onder de Omgevingswet kunt ut terecht bij het Informatiepunt LeefOmgeving (IPLO).