De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin geluidgegevens verzameld worden voor de Omgevingswet. Een van de databases in de CVGG is het Geluidregister. Daarin staan de geluidgegevens van wegverkeer, spoor en industrie. Aangevuld met gegevens over geluid van luchtvaart, windturbines en schiet- en springterreinen.

Door verschillende bronnen van geluid bij elkaar op te tellen, kan de totale geluidbelasting op een locatie berekend worden. De gegevens over wegverkeer, spoor en industrie gaan niet alleen over de bron van het geluid. Ze gaan ook over het gebied rond de bron, het zogenoemde geluidaandachtsgebied. Binnen dat gebied moet men met het geluid rekening houden. En het gaat over de monitoring van het geluid.

Doel Geluidregister

De nieuwe geluidregelgeving stelt dat geluidgegevens voor bronbeheersing (het begrenzen en monitoren van geluid van weg- of railverkeer of een industrieterrein) en vergunningen  ‘uniform en laagdrempelig’ beschikbaar moeten zijn. Dit gebeurt om de volgende redenen:

  • Openbaarheid en transparantie over de gegevens van de geluidbron waarop de bronhouder ‘bronbeheersing’ moet toepassen. Dit zijn de geluidbronnen wegen, spoor en industrieterreinen met grote lawaaimakers. Deze drie bronsoorten kennen bronbeheersing. Voor andere geluidbronsoorten gelden andere regels’.
  • De geluidgegevens zijn nodig in het vergunningentraject.

Lees meer over Geluidgegevens