In het Geluidregister leveren bronhouders gegevens aan door middel van aanleverbestanden.  Door uitleverbestanden te downloaden, kunnen gebruikers de gegevens uit de CVGG weer afnemen en gebruiken. Om toekomstige gebruikers te ondersteunen, hebben wij voorbeeldbestanden gemaakt. Op deze pagina vindt u meer uitleg over de voorbeeldbestanden.

Er zijn voorbeeldbestanden voor alle typen aanleverbestanden en een aantal uitleverbestanden. Deze voorbeeldbestanden kunnen gebruikt worden tijdens het proefdraaien met de CVGG. De aanleverbestanden zijn anders samengesteld dan de uitleverbestanden. In de uitleverbestanden kunnen bijvoorbeeld gegevens van meerdere bronhouders zitten. Beiden voldoen aan het Informatiemodel Geluid en de Uitwisselstandaard.

Voor wie zijn de voorbeeldbestanden?

De voorbeeldbestanden zijn bedoeld voor iedereen die aan slag wil met het Geluidregister. Dit zijn onder meer geluidsoftwarebureaus die programmatuur maken voor het samenstellen van aanleverbestanden en voor het verwerken van uitleverbestanden. Maar ook voor geluidadviesbureaus en omgevingsdiensten, bronhouders en andere geïnteresseerden.

Voorbeelden van aanleverbestanden

Voor een aantal type aanleverbestanden is een voorbeeldbestand gemaakt.

Vaststelling Rijkswegen
Vaststelling Hoofdspoor
Vaststelling Provinciale wegen
Vaststelling Industrie
Vaststelling Gemeenteweg
Vaststelling Waterschapsweg
Vaststelling Lokaal Spoor met GPP
Vaststelling Lokaal Spoor met BGE

Prognoses Geluidbron met BGE

Monitoring Rijkswegen
Monitoring Hoofdspoor
Monitoring Provinciale wegen
Monitoring Industrie
Monitoring Gemeenteweg
Monitoring Waterschapsweg
Monitoring Lokaal Spoor met GPP
Monitoring Lokaal Spoor met BGE

Optioneel: Geluidbrongegevens Monitoring    
 

Windturbines
Luchtvaart
Schiet- en springterreinen

In de  Toelichting op uitwisselen gegevens IMGeluid staat per geluidbron en type aanlevering beschreven hoe het aanleverbestand eruit moet zien.

Voorbeelden van uitleverbestanden

De gegevens uit het Geluidregister hebben verschillende gebruikersdoelen. Afhankelijk van het gebruiksdoel kunt u een ander uitleverbestand afnemen. Voor de meeste typen uitleverbestand is er een voorbeeldbestand beschikbaar. De verschillende typen staan hieronder toegelicht. Alle uitleverbestanden bevatten gegevens voor heel Nederland.

Uitleverbestand aandachtsgebieden

Dit uitleverbestand bevat alle actueel geldende geluidaandachtsgebieden. De geluidbronsoorten Rijkswegen, Hoofdspoor, provinciale wegen, industrie, gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor kennen geluidaandachtsgebieden.

Uitleverbestand akoestisch onderzoek

Dit uitleverbestand bevat alle actueel geldende geluidbrongegevens voor akoestisch onderzoek. 
Specifiek gaat het om de geluidbrongegevens van Rijkswegen, Hoofdspoor, provinciale wegen, industrie en windturbines en de 1 dB decibel (decibel) contouren van luchthavens en schiet- en springterreinen. De gegevens van geluidbronnen met BGE-systematiek ontbreken in deze set, omdat  deze gegevens niet te gebruiken zijn voor akoestisch onderzoek.

Uitleverbestand referentiepunten GPP

Dit uitleverbestand bevat de locatie, de waarde en de documentverwijzing voor alle actueel geldende GPP-referentiepunten.

Uitleverbestand basisgeluidemissie

Dit uitleverbestand bevat de waarde, de bijbehorende weg/spoordelen en de documentverwijzing voor alle actueel geldende BGE’s.

Uitleverbestand monitoringsresultaat

Is binnenkort beschikbaar.

Uitleverbestand prognoses geluidbronnen met BGE-systematiek

Dit voorbeeldbestand is nog niet beschikbaar.

Uitleverbestand geluidbrongegevens Monitoring

Dit voorbeeldbestand is nog niet beschikbaar.

Voorbeeldbestanden downloaden

De voorbeeldbestanden vindt u op de CVGG github.

Heeft u hier nog vragen over? Mail dan naar cvgg@rivm.nl