De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de gegevens over geluid worden verzameld. Voor het aanleveren of raadplegen van gegevens voor het Geluidregister of voor de richtlijn omgevingslawaai (END) kun je de handleidingen lezen.

U leest stap voor stap hoe het Geluidregister werkt. Hoe je gegevens kunt aanleveren, bekijken of downloaden. En hoe je geluidbelastingkaarten aanlevert voor de Environmental Noise Directive (END) om te voldoen aan de Europese richtlijn omgevingslawaai.  

Handleidingen

Instructie hoofdmenu CVGG met links naar Geluidregister en Richtlijn omgevingslawaar

Instructiefilmpjes

U kunt ook de instructiefilmpjes bekijken.