De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de gegevens over geluid worden verzameld. Voor het aanleveren of raadplegen van gegevens voor het Geluidregister of voor de richtlijn omgevingslawaai (END) kunt u de handleidingen lezen.

U leest stap voor stap hoe het Geluidregister werkt. Hoe u de gegevens kunt aanleveren, bekijken of downloaden. En hoe u geluidbelastingkaarten aanlevert voor de Environmental Noise Directive (END) om te voldoen aan de Europese richtlijn omgevingslawaai.  

Handleidingen gebruik CVGG

Instructie hoofdmenu CVGG met links naar Geluidregister en Richtlijn omgevingslawaar

Handleidingen Aanleverbestanden maken

Voor het aanmaken van Aanleverbestanden voor Basis Geluid Emissies (BGE) en Geluidbelastingkaarten zijn er instructiefilmpjes. Voor het aanmaken van Aanleverbestanden voor een Actieplan Geluid is er een handleiding.