De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de gegevens over geluid worden verzameld. Voor het aanleveren of raadplegen van gegevens voor het Geluidregister of voor de richtlijn omgevingslawaai (END) kunt u de handleidingen lezen.

U leest stap voor stap hoe het Geluidregister werkt. Hoe u de gegevens kunt aanleveren, bekijken of downloaden. En hoe u geluidbelastingkaarten aanlevert voor de Environmental Noise Directive (END) om te voldoen aan de Europese richtlijn omgevingslawaai.  

Handleidingen gebruik CVGG

Instructie hoofdmenu CVGG met links naar Geluidregister en Richtlijn omgevingslawaar

De handleidingen voor het maken van een actieplan geluid vindt u onderaan de pagina Richtlijn omgevingslawaai  (END).