De Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is het digitale systeem waarin de gegevens over geluid worden verzameld. Voor het aanleveren of raadplegen van gegevens voor het Geluidregister of voor de richtlijn omgevingslawaai (END) kunt u de handleidingen lezen.

U leest stap voor stap hoe het Geluidregister werkt. Hoe u de gegevens kunt aanleveren, bekijken of downloaden. En hoe u geluidbelastingkaarten aanlevert voor de Environmental Noise Directive (END) om te voldoen aan de Europese richtlijn omgevingslawaai.  

Handleidingen gebruik CVGG

Instructie hoofdmenu CVGG met links naar Geluidregister en Richtlijn omgevingslawaar

De handleidingen voor het maken van een actieplan geluid vindt u onderaan de pagina Richtlijn omgevingslawaai  (END).

Online demonstratie 'Aanleveren aan de CVGG'

We bieden de mogelijkheid om een online demonstratie bij te wonen voor het aanleveren van bestanden:

  • Een demonstratie voor het aanleveren van een GPP of BGE-bestand aan het Geluidregister onder de Omgevingswet.
  • Een demonstratie voor het aanleveren van een Actieplan geluid of een Geluidbelastingkaart onder de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Voor de duidelijkheid: het gaan hier niet om het aanmaken van het bestand, maar hoe een bestand aan de CVGG aangeleverd moet worden, welke informatie daarbij nodig is en welke foutmeldingen daarbij kunnen optreden. De demonstratie is bedoeld voor bronhouders, adviesbureaus en omgevingsdiensten die geluidgegevens aan de CVGG willen gaan aanleveren.

U kunt zich inschrijven voor een online demonstratie door een mailtje te sturen naar cvgg@rivm.nl. Vermeld daarbij of u zich inschrijft voor het aanleveren voor het Geluidregister of voor het aanleveren van een Actieplan geluid of Geluidbelastingkaart onder de Richtlijn omgevingslawaai. De online demonstratie wordt gepland op het moment dat er 15 inschrijvingen zijn.