In het Geluidregister van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) kunnen het Rijk, provincies en waterschappen geluidgegevens raadplegen en downloaden. Het geluidregister is nog niet beschikbaar, behalve op de proefomgeving.

U kunt op verschillende manieren geluidgegevens raadplegen.

  • Kaart: toont de status van de gepubliceerde geluidgegevens.
  • Berichtgeving: toont de gepubliceerde besluiten of berichten.
  • Downloads: bestanden met diverse type geluidgegevens die u kunt downloaden.

Kaart

Actueel

De kaart toont altijd de actuele stand van zaken van de door bronhouders gepubliceerde geluidgegevens. Zodra een bronhouder gegevens publiceert, veranderen dus de gegevens die getoond worden. Het is mogelijk om historische gegevens op te vragen, maar dit kan alleen via de helpdesk.

Kaartlagensets

De gegevens zijn gegroepeerd in kaartlagensets met losse kaartlagen die geopend en gesloten kunnen worden (plus-symbool). Met het vinkje zet u sets aan of uit. Met het symbool met 6 stippen kunt u de volgorde van de kaartlagen zelf instellen. Van een geopende kaartlagenset kunt u zelf de transparantie instellen met het schuifje.

Kaartenlagensets

Berichtgeving

Hier staan gepubliceerde berichten van bronhouders. In eerste instantie worden alleen meldingen bij een besluit gepubliceerd. De berichten zijn gesorteerd op datum, meest recente staat bovenaan.

Filters

Onder de titel vindt u rechts een knop 'Toon Filters' waarmee u de lijst berichten kunt inkorten. U kunt alleen berichten van een bepaalde organisatie laten tonen of de periode van publicatie beperken.

Lijst berichten met gebruik filters

Downloads

Hier staan 4 vooraf samengestelde downloadsets. De bestanden zijn samengesteld rond 4 thema’s en bevatten per thema de gegevens van heel Nederland. De thema’s zijn:

  • Aandachtsgebieden
  • Akoestisch onderzoek
  • Referentiepunten
  • Monitoringsgegevens

Het bestandformaat is .GML en de bestanden zijn als .ZIP beschikbaar. Erachter staat de omvang van het bestand en datum en tijd van aanmaak.