In het Geluidregister van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) kunnen het Rijk, provincies en waterschappen geluidgegevens raadplegen en downloaden. Het geluidregister is nog niet beschikbaar, behalve op de proefomgeving.

U kunt op verschillende manieren geluidgegevens raadplegen.

  • Kaart: toont de status van de gepubliceerde geluidgegevens.
  • Berichtgeving: toont de gepubliceerde besluiten of berichten.
  • Uitleverenbestanden en selecties met diverse type geluidgegevens die u kunt downloaden.

Kaart

Actueel

De kaart toont altijd de actuele stand van zaken van de door bronhouders gepubliceerde geluidgegevens. Zodra een bronhouder gegevens publiceert, veranderen dus de gegevens die getoond worden. Het is mogelijk om historische gegevens op te vragen, maar dit kan alleen via de helpdesk.

Kaartlagensets

De gegevens zijn gegroepeerd in kaartlagensets met losse kaartlagen die geopend en gesloten kunnen worden (plus-symbool). Met het vinkje zet u sets aan of uit. Met het symbool met 6 stippen kunt u de volgorde van de kaartlagen zelf instellen. Van een geopende kaartlagenset kunt u zelf de transparantie instellen met het schuifje.

Berichtgeving

Hier staan gepubliceerde berichten van bronhouders. In eerste instantie worden alleen meldingen bij een besluit gepubliceerd. De berichten zijn gesorteerd op datum, meest recente staat bovenaan.

Filters

Onder de titel vindt u rechts een knop 'Toon Filters' waarmee u de lijst berichten kunt inkorten. U kunt alleen berichten van een bepaalde organisatie laten tonen of de periode van publicatie beperken.

Uitleveren

U kunt gegevens uit het geluidregister downloaden, bijvoorbeeld voor het maken van akoestische berekeningen.

Samengestelde bestanden

In het onderdeel Uitleveren bevinden zich in de eerste tab bestanden die zijn samengesteld voor verschillende gebruiksdoelen. Het bestandsformaat is .GML en de bestanden zijn als .ZIP beschikbaar. Erachter staat de omvang van het bestand en datum en tijd van aanmaak. Voor alle bestanden geldt: wanneer gegevens ontbreken, betekent dit dat deze nog niet zijn aangeleverd door de bronhouders.

 Er zijn (komen) vijf verschillende sets van bestanden beschikbaar:

Aandachtsgebieden

Dit bestand bevat alle actuele geluidaandachtsgebieden zoals die door de bronhouders aangeleverd zijn. Specifiek gaat het om de geluidaandachtsgebieden van de geluidbronsoorten rijkswegen, hoofdspoor, provinciale wegen, industrie, gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor.

Akoestisch onderzoek

Dit bestand bevat alle actuele gegevens voor akoestisch onderzoek zoals die door de bronhouders aangeleverd zijn. Specifiek gaat het om de geluidbrongegevens van rijkswegen, hoofdspoor, provinciale wegen, industrie en windturbines en de 1 dB decibel (decibel) contouren van luchthavens en schiet- en springterreinen.

Prognosegegevens voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor kunnen optioneel aangeleverd worden. Deze gegevens leveren wij als apart bestand uit. Deze functionaliteit is nog niet ontwikkeld.

Referentiepunten GPP

Dit bestand bevat voor alle actueel geldende GPP referentiepunten de locatie, de waarde en de documentverwijzingen zoals die door de bronhouders aangeleverd zijn. Specifiek gaat het om de gegevens van de geluidbronsoorten rijkswegen, hoofdspoor, provinciale wegen en industrie.

Monitoringsgegevens

Dit bestand bevat alle monitoringsgegevens zoals die door de bronhouders aangeleverd zijn. Specifiek zijn dit voor elk monitoringsjaar de monitoringswaarde en de geldende GPP/BGE-waarde op 31 december van het betreffende monitoringsjaar. 

De geluidbrongegevens behorende bij de monitoring kunnen optioneel aangeleverd worden. Deze gegevens leveren wij als apart bestand uit. Deze functionaliteit is nog niet ontwikkeld.

Vaststelling Basisgeluidemissies (BGE)

Dit bestand bevat voor alle actueel geldende BGE’s de waarde, de bijbehorende weg- en spoordelen, en de documentverwijzingen zoals die door de bronhouders aangeleverd zijn. Specifiek gaat het om de gegevens van de geluidbronsoorten gemeentewegen, waterschapswegen en lokaal spoor met BGE-systematiek.

Selectie op de kaart

Hier kunt u actuele geluidregisterbestanden vinden die van belang zijn voor akoestisch onderzoek. Specifiek gaat het dan om geluidbronnen met GPP-systematiek en cumulatiebronnen. Voor geluidbronnen met BGE-systematiek dient u zelf contact op te nemen met de betreffende bronbeheerder voor prognosegegevens.


Op de kaart krijgt u rechtsboven een extra kader met twee knoppen: Schuiven en Selecteren. Staat de knop op Schuiven en u klik-sleept op de kaart, dan verschuift u de ondergrondkaart. Hiermee, of via de zoekoptie linksboven, kunt u de gewenste locatie vinden. Klik op Selecteren en de extra mogelijkheden verschijnen in het gele kader.

Van links naar rechts:

  • knop om rechthoekig kader te tekenen;
  • knop om een polygoon-vorm op de kaart te tekenen (sluit het tekenen af door te dubbelklikken, zo sluit de polygoon zich);
  • invoerveld voor coördinaten van de polygoon (WKT);
  • knop om bestanden op te halen en te tonen in het scherm.

Als u een kader of polygoon heeft getekend, maakt u met Toon bestanden een lijst. In het gele vlak kunt u nog een datum kiezen waardoor alleen bestanden worden getoond die op of na die datum gepubliceerd zijn.