Het werk van nu lijkt niet meer op het werk van 100 jaar geleden. En ook het werk over 50 jaar zal heel anders zijn dan het werk nu. De veranderingen hebben de komende jaren belangrijke gevolgen voor de gezondheid van de beroepsbevolking. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de werkende bevolking? Het RIVM zoekt dat uit.

Toekomstige ontwikkelingen: impact op gezond en veilig werken

Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? En wat betekent de energietransitie voor de risico’s waar werkenden mee te maken hebben? Het RIVM en TNO hebben verkend welke ontwikkelingen de komende 20 jaar op Nederland afkomen. Zo krijgen we te maken met een vergrijsde beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, klimaatverandering en meer regels. Direct of indirect hebben deze ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden. Het is nog onzeker wat die impact zal zijn. Het analyseren van de mogelijke impact helpt om voorbereid te zijn op de toekomst. Op basis van dit rapport zijn 5 thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de toekomst van gezond en veilig werk: 

  • de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen 
  • de toename van mentale belasting 
  • de veranderende autonomie van werkenden 
  • het belang van blijven leren tijdens en naast het werk 
  • de opstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen

Deze brede inventarisatie is een eerste stap. Als vervolg gaan RIVM en TNO de risico’s en kansen van deze toekomstige ontwikkelingen voor gezond en veilig werken verder onderzoeken. 

Verder kijken dan corona: over de toekomst van onze gezondheid

De lockdown van 2020 had veel gevolgen voor de Nederlandse werkenden. Grote delen van de zorgsector hebben op volle toeren gedraaid. Door de coronamaatregelen werd voor veel mensen thuiswerken de norm. Andere mensen zaten thuis zonder werk en vreesden voor hun baan. Het RIVM heeft in 2020 de mogelijke toekomstige gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsomstandigheden en gezondheid van werkenden in kaart gebracht in de corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (c-VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)).

Gezondheid en arbeidsparticipatie rond de AOW Algemene ouderdomswet (Algemene ouderdomswet)-leeftijd: verwachte ontwikkelingen tot 2040

De leeftijd waarop mensen in Nederland gebruik mogen maken van de Algemene Ouderdomswet (AOW) stijgt tot 2040 naar 68 jaar. De regering besloot tot de verhoging door de stijgende levensverwachting. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer mensen de afgelopen 20 jaar langer in goede gezondheid zijn gebleven. De komende jaren blijft deze ‘gezonde levensverwachting’ stijgen. Gezondheid is in die zin geen belemmering om de AOW-leeftijd te verhogen.