'Neem actie om klimaatverandering en de effecten daarvan te verminderen' (VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)). Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Hoe kunnen wij in een veranderend klimaat gezond en veilig leven? Het RIVM brengt voor de kennisvelden volksgezondheid, infectieziekten en milieu de relatie met klimaatverandering in kaart. Daarnaast doen we onderzoek en verspreiden wij kennis over klimaatadaptatie. Zo dragen we bij aan doel 13.

Het RIVM onderzoekt de effecten van klimaatverandering op onder andere  de gezondheid en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater, de ontwikkeling van de lucht-, water- en bodemkwaliteit en de inrichting van een duurzame en gezonde leefomgeving. We formuleren maatregelen om de effecten van klimaatverandering te verminderen. Professor Guus Velders van het RIVM legde de wetenschappelijke basis onder het wereldwijde klimaatakkoord dat in oktober 2016 werd gesloten in Kigali, Rwanda.

De gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen, verspreiding van water- en vectorgebonden ziekten, hittestress, kunnen economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Wereldwijd wordt door een groep topwetenschappers onderzoek gedaan naar klimaatverandering binnen het IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change). Het RIVM is adviseur voor de Nationale Adaptatie Strategie Klimaatverandering en medeoprichter van het Nederlands Consortium on Climate Change Adaptation.

Iedereen kan een bijdrage leveren aan het verminderen van klimaateffecten, bijvoorbeeld door minder vlees te eten. Vervang vlees eens voor ons Hollandse bruine boontje, daar is 15 keer minder land voor nodig en voor de teelt worden 13 keer minder broeigassen uitgestoten dan voor vlees.  En zo leveren we ook een bijdrage aan werelddoelen 2 en 15.

Vlees

VOICE-OVER: Mag het een onsje minder?

(Een animatie.)

Van alles wat we eten, is bijna een derde afkomstig van dieren.
Vlees, zuivel, eieren en vis.
Bijna iedere dag eten we vlees. Zo'n 31 kilo vlees per persoon per jaar.
Kip, rund en varken zijn daarbij onze grote favorieten.
Peulvruchten zijn goeie vervangers van vlees.
Bijvoorbeeld bruine bonen, erwten en linzen.
Deze zijn niet alleen gezonder, maar ook beter voor het milieu.
Neem ons Hollandse bruine boontje. Daar is vijftien keer minder land voor nodig en voor de teelt worden dertien keer minder broeikasgassen uitgestoten dan voor vlees. Wat ligt er op jouw bord?

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Beeldtekst: Het RIVM weet wat Nederland eet. Langzaam wordt het beeld zwart.)

VOGELGEZANG