'Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen' (VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)). Het RIVM onderzoekt  de milieudruk en gezondheid van het Nederlandse voedingspatroon en hoe deze verbeterd kan worden door het aanpassen van het voedingsmiddel en of het maken van andere voedselkeuzes. Ook zetten we in op maatschappelijk verantwoord inkopen en hergebruik van afvalproducten,de zogenaamde circulaire economie. Zo dragen we bij aan werelddoel 12.

De productie van voedsel vormt een belasting voor het milieu, bijvoorbeeld door gebruik van land, waterverbruik, verzuring, vermesting en bodemuitputting. Onder duurzaam voedsel verstaan we voedsel dat voorziet in de voedingsbehoefte van mensen nu en in de toekomst, en tegelijkertijd de ecologische systemen beschermt. Het RIVM onderzoekt wat nodig is om in Nederland een milieuvriendelijk én gezond eetpatroon te bereiken.

We doen ook onderzoek naar het verminderen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)), bijvoorbeeld in kleding. Hierdoor wordt kleding beter recyclebaar en kunnen de werk- en milieuomstandigheden in productielanden verbeteren.