‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe (VN Verenigde Naties (Verenigde Naties))’.

Het RIVM ontwikkelt methoden en ontsluit kennis over natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten en biodiversiteit, zowel op nationale als op  internationale schaal. Daarbij wordt specifiek aandacht gegeven aan de betekenis van ‘groen en blauw’ voor de gezondheid van de mens en zijn leefomgeving. Door onze kennis en methoden met informatie over ecosysteemdiensten en biodiversiteit en hun betekenis voor de samenleving te delen met gebruikers dragen we bij aan werelddoel 15. Hiermee dragen we ook bij aan de biodiversiteitstrategie 2020 van de Europese Unie.

Ons onderzoek helpt bij het formuleren van (beleids)maatregelen om ecosystemen en natuurlijk kapitaal duurzaam in te zetten als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw en luchtverontreiniging. Dit doen we onder andere met de Atlas Natuurlijk kapitaal (ANK Atlas Natuurlijk kapitaal (Atlas Natuurlijk kapitaal)). Daarvoor is in de ANK informatie over natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in kaart gebracht.

Overheden en burgers kunnen deze informatie gebruiken ter ondersteuning van de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving. Bedrijven kunnen de gegevens gebruiken om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken mede in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De TEEBstad tool berekent op een transparante wijze welke baten voortkomen uit vergroening van een bepaalde wijk of buurt, zoals een stijging van de vastgoedwaarde, verbetering van de luchtkwaliteit, verlaging van de zorgkosten en afname van energieverbruik.

We leveren informatie aan het Coordination Centre for Effects  (CCE Coordination Centre for Effects (Coordination Centre for Effects)) over risico’s van lucht verontreinigende stoffen voor biodiversiteit voor de Conventie voor Grootschalige Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging van de Verenigde Naties (LRTAP Long-range Transboundary Air Pollution (Long-range Transboundary Air Pollution)-Conventie). Berekeningen onder deze conventie illustreren bijvoorbeeld dat biodiversiteit in grote delen van Europa en Nederland bedreigd wordt door een teveel aan onder meer stikstof. Met deze en aanvullende berekeningen worden de oorzaken, kosten en gevolgen van luchtverontreiniging voor de biodiversiteit en de bodem doorgerekend.