'Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam' ( VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)). Op verschillende manieren werkt het RIVM aan het gezonder en leefbaarder maken van steden. We monitoren de luchtkwaliteit en werken aan oplossingen om luchtverontreiniging tegen te gaan. Ook kijken we naar de rol van water en groen in relatie tot gezondheid en welzijn in groeiende steden in Nederland en in Europa. Daarmee dragen we bij aan werelddoel 11.

Nut van groen in de stad

Hoe kunnen we 'groen' en water inzetten als warmte buffer in een veranderend klimaat? En wat is de betekenis van groen (grasvelden, parken, groene speelplaatsen) in een stedelijke omgeving voor de gezondheid van mensen?  Zet het mensen aan tot meer bewegen, leidt het tot minder stress en een betere gezondheid? En welke betekenis geven gezondheidsprofessionals aan groen om de gezondheid van mensen te bevorderen? Het RIVM verricht onderzoek naar de positieve effecten die groen kan hebben op gezondheid van mensen. Ook treedt het RIVM op als partner bij de realisatie van 70 Gezonde Schoolpleinen.