Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een flyer en een magazine gemaakt over ons werk en bijdrage aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ook hebben we een interdepartementale workshop georganiseerd.

Flyer : 17 Werelddoelen om onze wereld te verbeteren

download flyer 

Bol met uitsnedes van de 8 werelddoelen waar het RIVM aan bijdraagt

 

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Magazine Maart 2018 Special Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

 

In dit magazine  onder meer:

  • De wereld verbeteren volgens het RIVM
  • Maak gezond en duurzaam gedrag gemakkelijk
  • Ministeries werken samen aan Werelddoelen