Welbevinden

De deelnemers geven hun leven op het moment van invullen van de vragenlijst een rapportcijfer van 7,5 op een schaal van 1-10.  

Op de directe vraag hoe men zich voelt ten opzichte van de periode vóór de coronamaatregelen geeft 13% van de deelnemers aan zich nu (veel) angstiger te voelen. Daarnaast geeft 16% aan zich (veel) somberder te voelen en 16% geeft aan (veel)  gestrester te zijn dan in de periode voor de coronamaatregelen. Daarnaast heeft 12% (veel) meer problemen met slapen en 16% voelt zich (veel) eenzamer.

Verandering in mentaal welbevinden

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Over alle metingen heen zien we dat klachten in mentaal welbevinden gestaag afneemt. De grootste afname is te zien in het aantal deelnemers dat aangeeft (veel) angstiger te zijn dan voor de coronacrisis. Dit percentage is met 26 procentpunt afgenomen ten opzichte van de eerste meting. Voor somberheid is de daling 18 procentpunt en voor gestrest zijn 15 procentpunt. 

 

Eenzaamheid

 Aan de deelnemers is ook een aantal stellingen voorgelegd om eenzaamheid te meten zoals ‘Ik ervaar een leegte om me heen’, ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’ en ‘Ik heb veel mensen op wie ik helemaal kan vertrouwen’. Deze konden zij beantwoorden met ‘Ja’, ‘Min of meer’ of ‘Nee’. Uit de resultaten van de vijfde meting blijkt dat eenzaamheid wederom is afgenomen. Bijna de helft (46%) van de deelnemers geeft nu aan enigszins of sterk eenzaam te zijn. Dit is een afname van 24 procentpunt ten opzichte van de eerste meting.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd. Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap. 

De meeste deelnemers geven aan dat ze niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de crisis: 79% eet nog hetzelfde, 12% geeft aan (veel) gezonder te zijn gaan eten, terwijl 9% aangeeft (veel) ongezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen zien we daarentegen dat 33% dat (veel) minder is gaan doen vergeleken met de periode voor de corona-maatregelen. Van de deelnemers geeft 15% aan dat zij juist (veel) meer zijn gaan sporten. 

Van de deelnemers die alcohol drinken is 11% (veel) meer gaan drinken, terwijl 18% juist (veel) minder is gaan drinken sinds de coronacrisis. Van de rokers is 13% (veel) minder gaan roken, terwijl 27% aangeeft juist (veel) vaker iets op te steken. Of er ook mensen zijn gestopt met roken sinds de crisis laten deze resultaten niet zien. 

Verandering in leefstijl

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan. Het percentage deelnemers dat aangeeft (veel) minder te zijn gaan sporten is met 21 procentpunt afgenomen sinds de eerste meting. Het wel of niet gezond eten is redelijk constant gebleven. Het percentage deelnemers dat aangeeft meer of minder te zijn gaan roken of drinken, is sinds begin mei redelijk constant gebleven.