Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn voor of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan als deze nog 6 weken zouden duren. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak hoog. Van de deelnemers staat 85 tot 93% achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden handen wassen en geen handen schudden. Ook voor de regels 'vermijd drukte', ‘thuisblijven bij verkoudheid’ en ‘thuisblijven bij huisgenoten met klachten’ is veel draagvlak (81 tot 86% ). De regel om zoveel mogelijk thuis te werken (62%) kan op minder draagvlak rekenen. Bij 74% van de deelnemers is er draagvlak voor het laten testen op COVID-19 bij verkoudheidsklachten.

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen over de tijd is gekeken naar de deelnemers die aan alle meetrondes  hebben meegedaan. Het draagvlak voor de hygiënemaatregelen is onveranderd hoog gebleven (rond de 90%). Ten opzichte van de vorige meting hebben zich nauwelijks veranderingen voorgedaan in draagvlak. Daarvoor zagen we bij elke opvolgende meting dat draagvlak voor enkele maatregelen afnam. 

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden. 

Voor alle maatregelen daalt het draagvlak als ze langer gaan duren. Het draagvlak voor ‘1,5 meter afstand houden’, ‘thuisblijven bij verkoudheid’,  en ‘vermijd drukte’ daalt het meest (8 tot 12 procentpunten), als ze nog zes maanden gaan duren.