Nederland is al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) (samen met de regionale GGD’en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Resultaten 5e ronde

In lijn met de versoepelingen rapporteren deelnemers meer sociale contacten en neemt het sociaal en mentaal welzijn toe. Daarnaast sporten en bewegen mensen wat meer. Dat zijn positieve ontwikkelingen. In ronde 5 zien we echter ook dat meer mensen COVID-19 als ernstig ervaren en een 2e golf (zeer) waarschijnlijk achten. De cijfers zijn verzameld in de week vóór de toename in infecties.

Mensen blijven ondertussen de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen, grotendeels naleven. Het vasthouden aan de regels die met het sociale leven te maken hebben, gaat minder goed. Op veel plekken houden steeds minder mensen 1,5 meter afstand -  op het werk, thuis, bij contact met familie, in de horeca - plekken waar op dit moment vaker nieuwe infecties plaatsvinden. Minder mensen vermijden drukke plekken. Ondertussen gaan veel mensen met klachten die op een COVID-19 infectie kunnen wijzen, toch naar het werk, de supermarkt, of de horeca. En veel mensen met klachten laten zich nog niet testen, al is er wel een toename van het aantal testen te zien.

Dat blijkt uit de gegevens van de vijfde ronde van het vragenlijstonderzoek van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de regionale GGD’en. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. Er worden resultaten getoond op basis van alle deelnemers van de vijfde ronde van 8 tot en met 12 juli. Daarnaast worden vergelijkingen op basis van de deelnemers die aan de voorgaande rondes hebben meegedaan, getoond.

Lees ook de integrale samenvatting over de onderzoeksresultaten van ronde 1 tot en met 5.

Naleven gedragsregels

Verklaringen gedrag

Welbevinden & Leefstijl

Draagvlak

Vertrouwen in overheid

Over dit onderzoek