Maatschappelijke opgave

Een goede gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Gezonde kinderopvang

spelend kind

Met Gezonde Kinderopvang werkt u structureel aan de gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. 

Gezonde school

Het programma Gezonde School biedt ondersteuning bij gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs (po en vovoortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbomiddelbaar beroepsonderwijs). 

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   030-274 91 11
E-mail:        info@rivm.nl