Enkele gemeenten willen samen met lokale partners, de provincie en het Rijk in de regio Utrecht-Amersfoort voor inwoners de leefbaarheid van vier wijken verbeteren. Het gaat om de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein), Vollenhove (Zeist) en Soesterkwartier (Amersfoort). Deze aanpak moet ervoor zorgen dat deze wijken worden geholpen om welvarender, socialer, veiliger en groener te worden.

Dit gebeurt onder andere door de inrichting van de leefomgeving te verbeteren en sociale projecten te organiseren die het toekomstperspectief van de inwoners kunnen verbeteren. Hiervoor worden nieuwe activiteiten opgezet of wordt aangesloten bij lokale initiatieven die al bestaan.

Nulmeting

Voor elke wijk of buurt is een factsheet gemaakt die beschrijft hoe de situatie nu is, de nul-situatie. Dat is gedaan op basis van een aantal ‘indicatoren’ waarmee de leefbaarheid is te meten. Dat zijn gegevens over bijvoorbeeld het aantal mensen met (ernstig) overgewicht, het aantal mensen met een WW- of bijstandsuitkering of de werkgelegenheid voor jongeren. De indicatoren zijn bepaald op basis van de vijf pijlers van de Regio Deal:

  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • onderwijs;
  • participatie/armoede;
  • wonen/leefomgeving.

Er is gekeken naar wat gemeenten al aan informatie hebben over de indicatoren op het niveau van de wijk. 

De indicatoren zijn voor elke gemeente hetzelfde en staan in de vier factsheets beschreven. In een volgende stap wordt bepaald of er per wijk nog speciale indicatoren nodig zijn die aansluiten bij de lokale wensen. Ook worden gegevens verzameld over dit proces en de ervaringen van onder andere inwoners en wijkprofessionals.

De indicatoren worden met een monitor gevolgd en geëvalueerd. Deze monitoring brengt in kaart of de aanpak voor de vier wijken de gewenste resultaten krijgt en welke lessen daaruit zijn te trekken. Hiervoor worden de komende jaren gegevens verzameld en betekenis aan gegeven. Het RIVM voert de monitoring uit, in samenwerking met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht en de Universiteit Utrecht. De provincie Utrecht wil de ervaringen en kennis gebruiken en delen met andere gemeenten zodat zij deze kunnen gebruiken voor hun plannen om wijken te verbeteren.

Vitale wijken aanpak

Het provinciale plan om de wijken te verbeteren heet Vitale Wijken aanpak. De Rijksoverheid, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist sloten hiervoor een overeenkomst, de zogeheten Regio Deal. De Regio Deal is in 2020 begonnen en loopt tot en met 2025. Voor de aanpak voor de wijk Soesterkwartier werkt de provincie samen met de stad Amersfoort.