Met uitgestelde zorg bedoelen we zorg die werd uitgesteld door de coronapandemie. Denk aan een operatie in het ziekenhuis die niet doorging omdat het ziekenhuis geen plek had. Om inzicht te krijgen in deze uitgestelde zorg, vroegen we jongeren of zij medische zorg niet of later ontvingen. Als het antwoord daarop ‘ja’ was, vroegen we vervolgens of zij deze zorg inmiddels wel hebben ontvangen en of zij negatieve gevolgen ervaren van het uitstel.  

Op deze pagina bespreken we de resultaten van juni 2022. Dit is het vierde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

1 op de 5 jongeren heeft zorg niet of later ontvangen

Bij 16% van de jongeren geeft aan dat een zorgverlener 1 of meerdere afspraken heeft afgezegd. Daarnaast heeft 5% van de jongeren zelf de zorg uitgesteld. Samen was dit 20% van de jongeren, omdat sommige jongeren zowel zelf zorg uitstelden als te maken kregen met uitgestelde zorg vanuit de zorgverlener. De meeste jongeren (63%) hadden geen medische zorg nodig tijdens de coronacrisis. 18% van de jongeren had wel medische zorg nodig en kreeg deze ook (zie grafiek).  

Van de jongeren bij wie zorg werd uitgesteld, hadden de meesten (89%) inmiddels (een deel van) de zorg ontvangen. Verder had 6% de zorg nog nodig en niet ontvangen, 6% had de uitgestelde zorg niet meer nodig. De grafiek hieronder laat de verandering zien in hoeveel jongeren de uitgestelde zorg inmiddels hebben ontvangen.  

Bijna helft heeft last van uitgestelde zorg

Jongeren die te maken kregen met uitgestelde zorg gaven vaak aan (zie grafiek hieronder) dat ze hier last van hadden. Van de jongeren bij wie zorg was uitgesteld, ervaarde 18% veel negatieve gevolgen en 29% gaf aan een beetje last te hebben van uitgestelde zorg. De overige 53% ervaarde geen negatieve gevolgen (meer).  

Jongeren stellen zorg het vaakst uit vanwege quarantaine

Van de jongeren die zelf zorg hebben uitgesteld, gaven de meesten (52%) aan dat zij dit deden omdat zij besmet waren met het coronavirus en/of omdat zij hierdoor in quarantaine zaten. Daarnaast heeft 1 op de 5 (22%) zorg uitgesteld uit angst om een ander te besmetten. Verder gaf 21% van de jongeren aan dat zij de zorg hadden uitgesteld om een reden die niet te maken had met corona.