Om meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van jongeren tijdens de coronaperiode, vroegen we hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Hier bespreken we de resultaten van juni 2022. Dit is het vierde kwartaalonderzoek, onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Groot deel ervaart goede gezondheid

Deze vierde meting laat zien dat het overgrote deel van de jongeren (85%) een (zeer) goede gezondheid ervaarde. In maart 2022 was dit ook 85%, in december 2021 86% en in september nog 88% (zie de grafiek hieronder). Van de jongeren gaf 13% aan dat het ‘wel gaat’ en 2% vond hun gezondheid (zeer) slecht. 

We onderzochten welke groepen meer kans hebben om een (zeer) slecht ervaren gezondheid te hebben. We zien dat er 6 groepen zijn die duidelijk een grotere kans hebben om hun gezondheid als (zeer) slecht te beoordelen. De grootste kans ligt bij meisjes en jongeren van 18-25 jaar, gevolgd door jongeren die nog last hadden van een meegemaakte gebeurtenis. Ook sociale activiteiten zijn belangrijk voor ervaren gezondheid. Jongeren die de afgelopen 7 dagen niet de deur uit zijn geweest voor school of werk, jongeren die geen bezoek hebben ontvangen of op bezoek zijn gegaan en jongeren die geen waardevol online contact hebben gehad, hadden duidelijk meer kans om hun gezondheid (zeer) slecht vinden. 

Helft jongeren heeft vertrouwen in de toekomst 

Iets meer dan de helft (51%) van de jongeren had (veel) vertrouwen in de toekomst, 39% matig tot redelijk en 9% weinig tot geen vertrouwen. In de vorige 2 meetrondes had 47% vertrouwen in de toekomst en in september 2021 was dit 52% (zie de grafiek hieronder). 

We onderzochten welke groepen meer kans hebben om weinig tot geen vertrouwen in de toekomst te hebben. Rekening houdend met alle demografische en sociale activiteit-gegevens zien we dat er 4 groepen zijn die duidelijk meer kans hebben op weinig tot geen vertrouwen in de toekomst. Jongeren die nog last hadden van een meegemaakte gebeurtenis hadden hier de meeste kans op, gevolgd door jongeren die in de afgelopen 7 dagen geen bezoek hebben ontvangen of op bezoek zijn gegaan, jongeren die geen waardevol online contact hebben gehad en jongeren die niet de deur uit zijn geweest voor school of werk.