De vierde meetronde van het kwartaalonderzoek onder jongeren (12 tot en met 25 jaar) werd gedaan in juni 2022. De resultaten zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Deze peiling liet zien dat er ten opzichte van de vorige ronde herstel is in fysieke klachten en vertrouwen in de toekomst. Wel gaat het nog steeds slecht met de mentale gezondheid van jongeren. 

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om de gemeenten, provincies en de nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.

Samenvatting meetronde 4

Over jongeren zijn 3 eerdere metingen verschenen. In meetronde 4 zijn ook volwassenen (26 jaar en ouder) onderzocht. Hier vatten we de belangrijkste resultaten over de jongeren samen.

Fysiek herstel 

Fysieke klachten van jongeren, hun ervaren gezondheid en vertrouwen in de toekomst zijn, in vergelijking met metingen in september en december 2021, in meetronde 4 grotendeels hersteld. Ook laten de antwoorden zien dat uitgestelde zorg steeds meer is ingehaald. 

Mentaal herstel blijft achter 

Daar staat tegenover dat de mentale gezondheid van jongeren nauwelijks verbeterde ten opzichte van de laatste lockdownperiode. Het percentage jongeren met suïcidale gedachten daalde slechts 1% (van 17% naar 16%). Ook de huisartsengegevens laten geen verbetering zien in het aantal bezoeken rondom suïcide.

Er is een sterk verband tussen suïcidale gedachten en mentale klachten of je eenzaam voelen. Suïcidale gedachten komen wel vaker voor bij meisjes en in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25, maar het geslacht of de leeftijd op zich vergroten niet de kans op het hebben van suïcidale gedachten. Het percentage jongeren met psychische klachten werd 2% minder (van 39% naar 37%). Verder zijn er 3% minder jongeren die zich een beetje eenzaam voelen, maar de groep die zich sterk eenzaam voelt, is even groot als in ronde 3 (16%). Het aantal jongeren met stress nam af met 5%. 

Invloed coronaperiode op persoonlijke ontwikkeling 

Deze ronde hebben we 2 open vragen gesteld. We vroegen naar de invloed van de coronaperiode op het leven van jongeren. Uit de antwoorden blijkt dat er veel invloed is op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, bijvoorbeeld door studieachterstand of omdat ze belangrijke jaren uit hun leven hebben gemist. Jongeren noemen ook vaak mentale en fysieke klachten en dat ze minder sociale contacten hebben.  

Geen maatregelen meer of sneller ingrijpen 

Daarnaast vroegen we jongeren naar hun wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld hoe we omgaan met een nieuwe golf besmettingen. Van de jongeren die hier antwoord op gaven gaf een meerderheid (57%) aan dat ze geen coronamaatregelen willen. Jongeren die wel maatregelen willen (34%), hopen dat sneller ingrijpen strengere maatregelen, zoals een lockdown of avondklok, kan voorkomen. Ook verlangen jongeren een plan van aanpak voor pandemieën van de overheid. Ze willen dat sociaal contact mogelijk blijft en dat het beleid beter rekening houdt met mentale gezondheid. Jongeren hopen dat er meer respect komt voor andere meningen en dat de maatschappij minder verdeeld is. 

Situatie tijdens de meetronde 

De vierde meting gaat over de periode maart 2022 tot en met mei 2022. De gegevens van huisartsen gaan over het huisartsbezoek van april tot en met juni 2022. De vorige meetronde (maart 2022) ging over een periode waarin maatregelen golden, maar in de periode voorafgaand aan deze meetronde (juni 2022) daalde het aantal coronabesmettingen en werden de laatste maatregelen losgelaten. Zo verviel het thuiswerkadvies, hoefden er geen mondkapjes meer gedragen te worden in het openbaar vervoer en bij klachten kon je een zelftest doen in plaats van een test bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).  

Aanpak kwartaalonderzoek jongeren 

Het kwartaalonderzoek is gebaseerd op 2 databronnen: vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. In juni 2022 vulden 4.179 jongeren (12 tot en met 25 jarigen) een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Daarnaast kijken we naar de gegevens die bekend zijn bij de huisartsen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zij houden de symptomen bij en aandoeningen van mensen die in hun praktijk komen.  

Over jongeren zijn al 3 eerdere metingen verschenen. Omdat we binnen het kwartaalonderzoek inmiddels meerdere metingen hebben met consistente resultaten, gebruiken we vanaf deze ronde trendgrafieken. Eerder hadden we grafieken die alleen de nieuwste resultaten lieten zien, maar een trendgrafiek toont direct de percentages van alle rondes.    

Komende en eerdere metingen 

De vragenlijsten voor meetronde 5 zullen worden ingevuld tussen 5 september en 19 september 2022. Eerdere metingen zijn gedaan in december 2021, september 2021 en maart 2022.  

This information in English

See Quarterly youth study – round 4 | RIVM.

Let op: het kwartaalonderzoek bestaat uit momentopnames. Elke meetronde geeft een beeld van het welzijn en de problemen van (doelgroepen binnen) de Nederlandse bevolking op een bepaald punt in de tijd. Tijdens de coronapandemie veranderen de coronacrisis en de genomen maatregelen. Deze omstandigheden hebben invloed op de gepresenteerde cijfers. De omstandigheden kunnen inmiddels anders zijn dan tijdens de periode waar de cijfers van deze ronde op zijn gebaseerd.