Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van jongeren vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van verschillende klachten. De klachten waar we naar vroegen staan in de grafiek op deze pagina.  

Hier bespreken we de resultaten van de meting in juni 2022. Dit is het vierde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Ruim 1 op de 3 jongeren is vaak vermoeid

In de meetronde van juni 2022 gaf 53% van de jongeren aan (zeer) vaak last te hebben van één of meer lichamelijke klachten. Dit is een voorzichtige daling ten opzichte van de piek van de meetronde van maart 2022. De klachten waar zij het meest (zeer) vaak last van hadden zijn: vermoeidheid (34%), prikkelbaar (20%), hoofdpijn (20%), geheugen en/of concentratieproblemen (20%), en slaapproblemen (19%). Hartkloppingen werd het minst genoemd als (zeer) vaak ervaren klacht (7%). De grafiek hieronder laat zien hoeveel jongeren (zeer) vaak last hadden van lichamelijke klachten. 

Als we kijken naar welke groepen een grotere kans hebben om (zeer) vaak last te hebben van een of meer lichamelijke klachten, kunnen we een aantal groepen onderscheiden. Jongeren die nog last hebben van een corona-gerelateerde gebeurtenis hebben de grootste kans om vaak lichamelijke klachten te ervaren. Ook meisjes, laag opgeleide jongeren en jongeren die in de afgelopen 7 dagen horeca of cultuur bezocht hebben, hadden een grotere kans op (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten. Jongeren die andere sociale activiteiten ondernomen hebben of waardevol online contact hebben gehad, hadden een kleinere kans op (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten.