We onderzochten of jongeren behoefte hadden aan extra hulp of steun tijdens de coronaperiode. Als jongeren hulp nodig hadden bij schoolwerk of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen wij hen ook of ze deze hulp gekregen hebben. Hier bespreken we de resultaten van het vierde kwartaalonderzoek (juni 2022). Dat is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Bijna helft jongeren behoefte aan extra hulp

Jongeren vertelden of zij extra hulp of steun nodig hadden tijdens de coronaperiode. Ze konden aangeven aan welke steun of hulp zij behoefte hadden. Bijna de helft van de jongeren (49%) heeft 1 of meerdere hulpbehoeften aangevinkt. Jongeren hadden het vaakst behoefte aan mentale hulp (20%) en aan hulp met school (20%). Het aantal jongeren dat behoefte heeft aan extra mentale hulp tijdens de coronacrisis, keert na de stijging die we zagen in de vorige meetronde (maart 2022), nu weer terug naar wat we daarvoor zagen. Daarnaast is ook een kleine stijging te zien in het aantal jongeren dat behoefte had aan extra hulp thuis bij ruzies en problemen (6%). De grafiek hieronder laat zien aan welke extra hulp jongeren behoefte hadden. 

Jongeren met mentale klachten of stress, of die nog last hadden van een corona-gerelateerde gebeurtenis, hadden een grotere kans op extra behoefte aan hulp of steun. In deze analyse was het niet mogelijk om rekening te houden met demografische gegevens, activiteiten of andere mentale klachten. 

Sommigen zochten of vonden geen hulp 

Jongeren zochten soms geen extra hulp, terwijl ze daar wel behoefte aan hadden. Zo zocht een vijfde van de jongeren geen hulp, terwijl ze wel behoefte hadden aan steun omdat ze niet lekker in hun vel zaten. Andere jongeren (8%) konden geen hulp vinden. Van de jongeren die hulp zochten bij schoolwerk, kon 9% geen hulp vinden. In de grafiek hieronder staat of jongeren zochten naar hulp en zo ja, of ze die hebben gevonden.