Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over jongeren over de periode van januari – maart 2023. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Verbetering hoge cijfers suïcide(gedachten/pogingen) zet niet door

In de periode januari tot en met maart 2023 kwam huisartsenbezoek voor suïcide(pogingen) onder 0 – 24-jarigen nog 24% vaker voor dan in dezelfde periode in 2019. Dat is minder dan in het laatste kwartaal van 2021. Toen was dit nog 51% hoger dan voor de coronaperiode. In de zomermaanden (2022) was het verschil met 2019 slechts 18%. De verbetering van de hoge cijfers rondom suïcide zet dus niet door. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met of zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Suïcide(pogingen) komen bijna alleen voor bij de oudste leeftijdsgroep onder de jeugd (15-24 jaar) en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens.

Angstige gevoelens

In het eerste kwartaal van 2023 gingen er meer jongeren naar de huisarts voor angstige, nerveuze of gespannen gevoelens dan in 2019. Dit verschil is groter dan in het eerste kwartaal van 2022. Er gingen veel vaker jongeren uit de groep van 15-24 jaar en vrouwen/meisjes naar de huisarts voor angstige gevoelens.

Depressieve gevoelens wat hoger dan in 2019

Het aantal contacten met de huisarts voor depressieve gevoelens was in het eerste kwartaal van 2023 (net als in 2022) wat hoger dan in 2019. Dit verschil is wel een stuk kleiner dan de piek in het eerste kwartaal van 2021. Het ging bij depressieve gevoelens binnen de jeugd bijna alleen om jongeren van 15 tot 24 jaar. Vrouwen/meisjes komen hiervoor veel vaker bij de huisarts.

Duizeligheid

Het aantal huisartsenbezoeken voor duizeligheid was in de periode van januari 2023 tot maart 2023 vergelijkbaar met dezelfde periode in 2022, maar hoger dan in 2019. Vrouwen/meisjes gingen vaker met duizeligheidsklachten naar de huisarts dan mannen/jongens.

Moeheid

In het eerste kwartaal van 2023 gingen meer jongeren naar de huisarts voor moeheid dan in dezelfde periode van 2019 en veel meer dan in dezelfde periode in 2021 en 2022. Vrouwen/meisjes en 15-24-jarigen gingen vaker voor moeheid naar de huisarts.

Vrouwen en 15- tot 24-jarigen gaan vaker naar de huisarts

De leeftijdsgroep 15-24 jaar ging sinds corona duidelijk vaker naar de huisarts voor de onderzochte gezondheidsproblemen, vooral op mentaal vlak. Bij de onderzochte problemen komen vrouwen/meisjes meestal vaker bij de huisarts. Dit was vooral zo bij een aantal psychische problemen, zoals angst, depressie en hevige stress, maar ook bij duizeligheid, moeheid, suïcide(pogingen/gedachten) en misselijkheid. Bij andere klachten zijn er geen verschillen of zijn deze klein. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL.