Jongeren gaven aan of ze in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun. Als jongeren hulp nodig hadden bij schoolwerk of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, kregen ze de vraag of ze deze hulp gekregen hebben. Hier bespreken we de resultaten van het zevende kwartaalonderzoek (maart 2023). Dat is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Jongeren hebben het vaakst behoefte aan mentale hulp

In de maart 2023 gaf 44% van de jongeren aan behoefte te hebben aan hulp of steun. Dit percentage ligt iets lager dan in december 2022 (46%). Jongeren gaven het vaakst aan dat ze hulp nodig hebben omdat ze niet lekker in hun vel zitten (21%), bij lichamelijke klachten of pijn (14%) en bij begeleiding van schoolwerk (13%). Ze hebben het minst vaak hulp nodig bij het zorgen voor zieke familieleden of huisgenoten (2%). De grafiek hieronder laat zien hoeveel jongeren in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan verschillende soorten hulp of steun.

De groepen die behoefte hadden aan hulp of steun zijn jongeren met mentale klachten, jongeren die stress ervaren om eigen problemen of om corona en jongeren met lichamelijke klachten als spierpijn en geheugen- of concentratieproblemen.

Sommigen zochten of vonden geen hulp 

Jongeren zochten soms geen hulp, terwijl ze daar wel behoefte aan hadden. Zo zocht 16% van de jongeren geen hulp bij mentale klachten. Ook zocht 5% wel hulp, maar kon geen hulp vinden. Ruim driekwart van de jongeren zocht naar begeleiding bij schoolwerk en vond daarbij passende hulp. De grafieken hieronder laten zien of jongeren zochten naar hulp bij schoolwerk of mentale klachten en zo ja, of ze hulp vonden.