Het Nivel zette de 20 meest voorkomende klachten op een rij waarmee jongeren tussen april en juni 2023 naar de huisarts gingen. (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Op deze pagina bespreken we de cijfers. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Hoge cijfers zelfdodingsgedachten of -pogingen

Tussen april en juni 2023 kwam contact met de huisarts rondom zelfdoding onder 0 tot 24-jarigen vaker voor dan in het eerste kwartaal van 2023 én 47% vaker dan in dezelfde periode in 2019. Hiermee is het verschil weer bijna net zo groot als op het hoogtepunt in het laatste kwartaal van 2021: toen was het aantal contacten 51% hoger dan voor corona. 

Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdoding of pogingen daartoe. Maar ook om zelfdodingsgedachten. Zelfdodingsgedachten en -pogingen komen bij jongeren bijna alleen voor in de groep van 15-24 jaar en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens.

Angstige gevoelens op hetzelfde niveau als 2019

In het tweede kwartaal van 2023 gingen ongeveer evenveel jongeren naar de huisarts voor angstige, nerveuze of gespannen gevoelens als in 2019. Dit is een afname vergeleken met het eerste kwartaal van 2023. Jongeren van 15-24 jaar en vrouwen/meisjes gaan veel vaker naar de huisarts voor angstige gevoelens dan kinderen van 0-14 en mannen/jongens.

Wat meer depressieve gevoelens dan in 2019

Het aantal contacten met de huisarts voor depressieve gevoelens was in het tweede kwartaal van 2023 wat hoger dan in 2019. Dit verschil is wel een stuk kleiner dan de piek in het eerste kwartaal van 2021. Het ging bij depressieve gevoelens onder de jeugd bijna alleen om jongeren van 15 tot 24 jaar. Vrouwen/meisjes komen hiervoor veel vaker bij de huisarts.

Meer duizeligheid dan in 2019

Het aantal huisartsenbezoeken voor duizeligheid was in de periode van april tot en met juni 2023 hoger dan in 2019. Vrouwen/meisjes gingen vaker met duizeligheidsklachten naar de huisarts dan mannen/jongens.

Moeheid op hetzelfde niveau als 2019

Evenveel jongeren gingen in het tweede kwartaal van 2023 naar de huisarts voor moeheid als in dezelfde periode van 2019. In het eerste kwartaal van 2023 kwam moeheid vaker voor. Vrouwen/meisjes en 15-24-jarigen gingen vaker voor moeheid naar de huisarts.

Vrouwen en 15- tot 24-jarigen gaan vaker naar de huisarts

De leeftijdsgroep 15-24 jaar ging sinds corona duidelijk vaker naar de huisarts voor de onderzochte gezondheidsproblemen, vooral op mentaal vlak. Dit geldt ook voor vrouwen/meisjes. Vooral bij een aantal psychische problemen komen zij vaker bij de huisarts, zoals angst, depressie en hevige stress, maar ook bij duizeligheid, moeheid, zelfdodings(pogingen/gedachten) en misselijkheid. Bij andere klachten zijn er geen verschillen of zijn deze klein. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL.