We vroegen jongeren hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Zo willen we meer inzicht krijgen in de algemene gezondheid van jongeren tijdens en na de coronaperiode. Naast corona kunnen er ook andere dingen spelen die invloed hebben op ervaren gezondheid en vertrouwen in de toekomst. Op deze pagina bespreken we de resultaten van juni 2023. Dit is het 8e kwartaalonderzoek, onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Groot deel ervaart goede gezondheid

Deze 8e meting laat zien dat het grootste deel van de jongeren (86%) de gezondheid als (zeer) goed ervaart. Dat is 2% hoger dan in de laatste 2 metingen. Van de jongeren gaf 12% aan dat het ‘wel gaat’ en 2% vond hun gezondheid (zeer) slecht.

Meestal beoordelen jongeren met vertrouwen in de toekomst hun gezondheid als (zeer) goed. Andersom heeft stress door eigen problemen te maken met een slechtere ervaren gezondheid.

Bijna de helft heeft vertrouwen in de toekomst 

In juni 2023 had 47% van de jongeren (veel) vertrouwen in de toekomst (zie grafiek). Daarnaast had 44% een matig tot redelijk vertrouwen en 9% weinig tot geen vertrouwen in de toekomst. In vergelijking met de metingen van de afgelopen 1,5 jaar is deze laatste groep kleiner geworden (2,4% verschil).

Kijken we naar alle gegevens, dan blijkt dat vooral jongeren met mentale klachten minder vertrouwen hebben in de toekomst.