Jongeren gaven aan of ze in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun. Als jongeren hulp nodig hadden bij schoolwerk of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, kregen ze de vraag of ze deze hulp gekregen hebben. Op deze pagina bespreken we de resultaten van het 8e kwartaalonderzoek (juni 2023). Dat is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Jongeren hebben het vaakst behoefte aan mentale hulp

In de juni 2023 gaf 43% van de jongeren aan behoefte te hebben aan hulp of steun. Dit percentage daalt licht vergeleken met december 2022 (46%). Jongeren gaven het vaakst aan dat ze hulp nodig hebben omdat ze niet lekker in hun vel zitten (21%), bij schoolwerk (13%) en bij lichamelijke klachten of pijn (10%). Hulp nodig bij het zorgen voor zieke familieleden of huisgenoten komt het minst voor (2%). De grafiek hieronder laat zien hoeveel jongeren in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan verschillende soorten hulp of steun.

Sommige jongeren hebben meer kans om behoefte te hebben aan hulp of steun. Dat zijn jongeren met mentale klachten en jongeren die stress ervaren door school of huiswerk, eigen problemen en wat anderen van hen vinden. Ook jongeren met geheugen- of concentratieproblemen hebben vaker hulp of steun nodig.

Jongeren zoeken vaker naar hulp 

Vergeleken met de laatste 2 metingen zochten meer jongeren hulp als ze niet lekker in hun vel zaten (87%). Daarvan kon 6% geen hulp vinden. De groep die geen hulp zocht werd kleiner, van 16% naar 13%. 

Van de jongeren die zochten naar begeleiding bij schoolwerk vond 78% passende hulp. Ook bij schoolwerk zochten jongeren vaker hulp, want slechts 6% zocht geen hulp vergeleken met 9% in maart 2023. 

De grafieken hieronder laten zien of jongeren hulp zochten bij schoolwerk of mentale klachten. En zo ja, of ze hulp vonden.