Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 meer zelfdodingsgedachten en -pogingen onder jongeren dan in het eerste kwartaal van 2023. En 47% meer dan in 2019. Jongeren zelf gaven in juni 2023 even vaak aan dat ze serieus aan zelfdoding dachten. Ook de hoeveelheid mentale klachten stabiliseert in vergelijking met de vorige meting. Dat blijkt uit het kwartaalonderzoek van juni 2023. De resultaten van dit onderzoek zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om de gemeenten, provincies en de nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.

Samenvatting meetronde 8, juni 2023

Alle meetronden hebben betrekking op jongeren. Vanaf meetronde 3 zijn ook volwassenen vanaf 26 jaar onderzocht. Hieronder vatten we de belangrijkste resultaten over de jongeren samen. 

Meer huisartsenbezoek rondom zelfdoding

Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 meer zelfdodingsgedachten en -pogingen (met en zonder fatale afloop) onder jongeren dan in het eerste kwartaal van 2023. En 47% meer dan in 2019. In het vragenlijstonderzoek gaven evenveel jongeren aan dat ze zelfdodingsgedachten hadden als 3 maanden eerder.

Mentale klachten stabiliseren

Jongeren gingen in het tweede kwartaal minder vaak naar de huisarts met angstige en depressieve gevoelens. In vergelijking met 2019 kwamen depressieve gevoelens nog wel iets vaker voor. Voor angstige gevoelens is dat verschil verdwenen. In het vragenlijstonderzoek geven evenveel jongeren aan dat ze mentale klachten, eenzaamheid en stress ervaren als in maart. 

Aanpak kwartaalonderzoek jongeren 

Het kwartaalonderzoek bestaat uit gegevens van 2 bronnen: het vragenlijstonderzoek naar mentale en lichamelijke gezondheid en de huisartsengegevens. Tussen 15 juni en 4 juli 2023 vulden 4.647 jongeren (12-25 jaar) een vragenlijst in. De gegevens van huisartsen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) gaan over kinderen en jongeren (0-24 jaar) in de periode van april tot en met juni 2023. Huisartsen houden bij met welke gezondheidsklachten en aandoeningen kinderen en jongeren in hun praktijk komen.

Komende en eerdere metingen 

Dit kwartaalonderzoek wordt sinds september 2021 elke 3 maanden gedaan. Bekijk oudere resultaten op de pagina Eerdere metingen. De volgende meetronde staat gepland voor september 2023.