We vroegen volwassenen hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Zo willen we meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van volwassenen sinds de coronaperiode. Naast corona kunnen er ook andere dingen spelen die invloed hebben op ervaren gezondheid en vertrouwen in de toekomst. Op deze pagina bespreken we de resultaten uit juni 2023. Dit is het 8e kwartaalonderzoek, onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meerderheid van de volwassenen ervaart goede gezondheid

In de meting van juni 2023 gaf 75% van de volwassenen aan dat ze een (zeer) goede gezondheid ervaarden. Verder vond 20% dat het ‘wel gaat’ met hun gezondheid en 4% ervaarde een (zeer) slechte gezondheid. De grafiek hieronder laat de verandering zien in het aantal volwassenen dat hun gezondheid goed of zeer goed vindt.

Jongere volwassenen beoordelen hun gezondheid vaker als goed. Oudere volwassenen (vooral in de leeftijd van 76-plus) vinden hun gezondheid juist vaker slecht. Volwassenen ervaren hun gezondheid vaker als slecht als ze mentale problemen hebben of lichamelijke klachten zoals hoesten, buik- of maagklachten, spier- of gewrichtsklachten en moeheid. Slecht ervaren gezondheid gaat ook vaak samen met stress door eigen problemen en weinig vertrouwen in de toekomst.

Toenemend vertrouwen in de toekomst

Bijna de helft (49%) van de volwassenen gaf aan dat ze (veel) vertrouwen hadden in de toekomst. Dit percentage neemt weer toe, na de daling in het vertrouwen tussen juni en september 2022 (zie grafiek). Daarnaast had 40% matig tot redelijk vertrouwen en 11% weinig tot geen.

Vooral mentale klachten en een slecht ervaren gezondheid hangen sterk samen met weinig vertrouwen hebben in de toekomst.