De mentale en fysieke gezondheid van volwassenen is in het tweede kwartaal van 2023 vergelijkbaar met het eerste kwartaal. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van juni 2023. Dit onderzoek hoort bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierin doet het Netwerk GOR onderzoek naar de gezondheidseffecten van de coronacrisis.

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om gemeenten, provincies en nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.

Samenvatting meetronde 8, juni 2023

In juni 2023 vond meetronde 8 plaats van het kwartaalonderzoek. In de eerste 2 meetrondes onderzochten we alleen de jongeren. Dit is de zesde meting onder volwassenen. Op deze pagina vatten we de belangrijkste resultaten samen.

Cijfers vergelijkbaar met vorige meting

De cijfers over de mentale en fysieke gezondheid van volwassenen uit het vragenlijstonderzoek van juni 2023 zijn vergelijkbaar met de meetronde in maart. Wel nemen eenzaamheid en stress iets toe. Ook zoeken iets minder volwassenen naar hulp bij lichamelijke en mentale klachten dan 3 maanden eerder. Huisartsen zien nog steeds dat volwassenen veel vaker langskomen voor geheugen- en concentratieproblemen dan in eerdere jaren. Het verschil met 2019 is wel iets kleiner dan in het eerste kwartaal van 2023. Voor spierpijn en misselijkheid gaan volwassenen juist minder vaak naar de huisarts dan in 2019.

Aanpak kwartaalonderzoek volwassenen

Het kwartaalonderzoek is gebaseerd op vragenlijstonderzoek en huisartsenregistraties. Tussen 15 juni en 4 juli vulden 7.744 volwassenen van 26 jaar en ouder een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Daarnaast gebruiken we de huisartsengegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Huisartsen houden bij met welke symptomen en aandoeningen mensen bij hen in de praktijk komen. De gegevens komen van ongeveer 380 huisartsenpraktijken met ongeveer 1,6 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). We kijken naar verschillen in leeftijdsgroep, geslacht en provincie. In deze ronde gaat het om gegevens van april tot en met juni 2023.

Komende en eerdere metingen

Sinds maart 2022 is er elke 3 maanden een meting onder volwassenen gedaan. De resultaten daarvan zijn terug te vinden via de pagina Eerdere metingen volwassenen. De volgende meting staat gepland voor september 2023.