Het aantal volwassenen dat voor geheugen- en concentratieproblemen bij de huisarts komt lag in het vierde kwartaal 15% hoger dan voor corona (2019). Daarnaast houdt ruim 3% van de volwassenen (26+) langdurig klachten na een coronabesmetting. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van december 2023. Dit onderzoek hoort bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierin doet het Netwerk GOR onderzoek naar de gezondheidseffecten van de coronacrisis.

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om gemeenten, provincies en nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.

Samenvatting meetronde 10, december 2023

De meting van december 2023 onderzocht de gezondheid van jongeren en volwassenen. Hieronder staan de belangrijkste resultaten over volwassenen.

Huisartsbezoek voor geheugen- en concentratieproblemen blijft hoog 

Het aantal volwassenen dat voor geheugen- en concentratieproblemen bij de huisarts komt is nog steeds flink hoger dan voor corona (2019). In het derde kwartaal lag het bezoek hiervoor 18% hoger en in het vierde kwartaal 15% hoger. Ook komen volwassenen vaker met hartkloppingen en benauwdheid bij de huisarts dan in 2019. 

Ruim 3% van de volwassenen heeft langdurig klachten na corona 

Ruim 3% van de volwassenen (26+) geeft aan na een coronabesmetting nog lang last te hebben van klachten (soms meerdere jaren). Dit staat ook wel bekend als post-COVID of Long COVID. Bijna een kwart van de volwassenen met klachten voelen zich hierdoor in het dagelijks leven heel erg beperkt. Ook gaf 39% aan al 1 tot 2 jaar last te hebben en 32% 2 tot 3 jaar.  In juni 2023 vertelden volwassenen met post-COVID over hoe deze klachten invloed hebben op hun leven: Ervaringen post-COVID.

Lichte daling mentale gezondheid volwassenen 

Vergeleken met de vorige keer dat volwassenen de vragenlijst over hun gezondheid invulden (juni 2023), ervaren ze in december 2023 iets meer mentale klachten, eenzaamheid en stress. Ook de behoefte aan hulp bij mentale klachten nam toe. Daarnaast daalde het vertrouwen in de toekomst van 49% naar 44%. Toch ervaren de meeste volwassenen hun gezondheid over het algemeen goed (77%) en ligt dit percentage zelfs wat hoger dan in de vorige meting. Ook voelt 83% van de volwassenen zich meestal gelukkig.

Pandemie heeft gevolgen voor het werk van zorgpersoneel 

In het vragenlijstonderzoek werkt 11% van de deelnemers in de zorg. Hoewel 31% van hen geen gevolgen meer merkt van de coronapandemie in hun werk, geldt dat wel voor de andere 69%. Zij geven aan dat er nog veel patiënten zijn met corona of langdurige klachten na corona en dat er soms in zorginstellingen nog onrust is bij coronabesmettingen. Ook is het contact met patiënten nog wat afstandelijker. Zo wordt er nog minder handen geschud en meer thuisgewerkt. Ook aan de werkdruk en inhaalzorg merken sommige zorgmedewerkers de gevolgen van de coronapandemie nog.

Aanpak kwartaalonderzoek volwassenen

Het kwartaalonderzoek bestaat uit gegevens van 2 bronnen: het vragenlijstonderzoek naar mentale en lichamelijke gezondheid en de huisartsengegevens. Tussen 11 en 22 december 2023 vulden 7.487 volwassenen (26 jaar en ouder) een vragenlijst in. De gegevens van huisartsen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) gaan over volwassenen (25 jaar en ouder) in de periode van juli tot en met december 2023. Huisartsen houden bij met welke gezondheidsklachten en aandoeningen mensen in hun praktijk komen.

Komende en eerdere metingen

Sinds maart 2022 worden er metingen onder volwassenen gedaan. De resultaten daarvan zijn terug te vinden via de pagina Eerdere metingen volwassenen. De volgende publicatie over volwassenen gaat over het vragenlijstonderzoek van juni 2024 en de huisartsengegevens van januari tot en met juni 2024.