Het dagelijks leven van volwassenen veranderde sterk tijdens de periodes met coronamaatregelen. Daarom vroegen we hen wat ze meemaakten en of ze daar nu nog last van hebben. Op deze pagina staan de resultaten van het 8e kwartaalonderzoek (juni 2023). Dit was de 6e keer dat we een peiling deden onder volwassenen van 26 en ouder. Deze kwartaalmeting is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Door corona meegemaakte gebeurtenissen

Volwassenen konden in de vragenlijst aangeven welke gebeurtenissen zij sinds maart 2020 meemaakten tijdens de coronaperiode. In juni 2023 heeft 80% 1 of meerdere corona-gerelateerde gebeurtenissen meegemaakt. 

Minder volwassenen hebben last van meegemaakte gebeurtenissen

In juni 2023 had 17% van de volwassenen last van gebeurtenissen die ze meemaakten tijdens de coronaperiode. Dat is minder dan de 25% in maart 2022. Van de 17% heeft 9% last van een coronabesmetting en 8% van een andere gebeurtenis. Driekwart van de volwassenen hebben last van een gebeurtenis meer dan een jaar geleden. 

Het percentage dat nog last had daalde voor bijna alle gebeurtenissen. Het percentage daalde niet wanneer ze geen steun konden bieden aan een dierbare, bedreiging of geweld meemaakten vanwege de coronamaatregelen of een belangrijke gebeurtenis niet konden meemaken. Een belangrijke gebeurtenis kan een uitvaart of bruiloft zijn of bijvoorbeeld familiebezoek in het buitenland. 

De grafiek hieronder laat per meetronde zien hoeveel procent van de volwassenen een bepaalde gebeurtenis meemaakte. De grafiek in het rechtertabblad laat per gebeurtenis zien hoeveel van deze volwassenen nog last hebben van de gebeurtenis die ze meemaakten.

Als volwassenen aangaven dat ze nog last hadden van een gebeurtenis, kregen zij extra vragen om vast te stellen of ze door deze klachten meer risico hebben op een posttraumatische stressstoornis. Bij 1% van alle volwassenen was dit het geval. 

Uit alle gemeten gegevens samen blijkt dat vooral volwassenen die heel eenzaam zijn meer kans hebben op PTSS Posttraumatische Stressstoornis (Posttraumatische Stressstoornis)-symptomen. Ook stress door eigen problemen en door de coronaperiode en/of -maatregelen vergroten deze kans. Verder komen PTSS-symptomen en prikkelbaarheid vaak samen voor.