Het Nivel zette de 20 meest voorkomende klachten op een rij waarmee volwassenen tussen april en juni 2023 naar de huisarts gingen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Op deze pagina bespreken we de cijfers. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meer huisartsbezoek geheugen- en concentratieproblemen

Tussen april en juni 2023 bezochten volwassenen van 25 jaar en ouder 20% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2019. Wel daalde dit percentage in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023. Ouderen (75+) komen veel vaker met deze klachten bij de huisarts. De jongste 2 leeftijdsgroepen (25-44 en 45-64) bezoeken veel minder vaak hiervoor de huisarts. Wel is opvallend dat juist in deze leeftijdsgroepen het huisartsbezoek voor geheugen en concentratieproblemen het sterkst stijgt. Op basis van de vorige kwartaalmeting verscheen hierover al een nieuwsbericht: Flinke toename van geheugen- en concentratieproblemen bij volwassenen.

Dalende trend in huisartsbezoek voor spierpijn

Minder mensen gingen tussen april en juni 2023 met spierpijn naar de huisarts dan in dezelfde periode in 2019. Sinds het begin van de pandemie lijkt er een dalende trend te zijn in het aantal contacten met de huisarts voor spierpijn. Deze trend is in alle leeftijdsgroepen te zien. Vrouwen bezoeken de huisarts vaker voor deze klacht dan mannen.

Minder huisartsbezoek voor misselijkheid

Minder mensen kwamen bij de huisarts voor misselijkheid dan in 2019. De oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder) komt hiervoor vaker bij de huisarts dan de andere groepen. Hetzelfde geldt voor vrouwen.

Hartkloppingen vergelijkbaar met 2019

Het aantal contacten met de huisarts voor hartkloppingen is weer op het niveau van 2019. Vrouwen komen hiervoor veel vaker bij de huisarts dan mannen.

Zelfdodingsgedachten en -pogingen vergelijkbaar met eerdere jaren

De huisartscontacten rondom zelfdoding onder volwassenen zijn vergelijkbaar met eerdere jaren. Begin juni was er wel een kleine piek. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdoding of pogingen daartoe, maar ook om gedachten aan zelfdoding. Zelfdodingsgedachten en -pogingen kwamen vaker voor onder volwassen tussen 25-44 jaar dan onder de oudere leeftijdsgroepen.

Verschillen in huisartsbezoek tussen groepen

In alle leeftijdsgroepen gaan vrouwen vaker naar de huisarts dan mannen. Dit is vooral zo bij een aantal psychische problemen, zoals angst, depressie en hevige stress. 

75-Plussers gaan vaker dan jongere leeftijdsgroepen naar de huisarts bij geheugen- en concentratieproblemen, duizeligheid, benauwdheid en slaapproblemen. Jongere leeftijdsgroepen komen juist vaker bij de huisarts met psychische klachten, zoals depressieve klachten, hevige stress of zelfdodinggedachten of -pogingen. Meer informatie staat in het feitenblad van het Nivel over de huisartsgegevens van april tot en met juni 2023