We onderzochten of volwassenen in de 3 maanden vóór het invullen van de vragenlijst behoefte hadden aan hulp of steun. Als volwassenen hulp nodig hadden bij lichamelijke klachten of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen we of zij deze hulp gekregen hebben. Op deze pagina staan de resultaten van het kwartaalonderzoek van juni 2023. Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Minder dan een derde heeft behoefte aan hulp of steun

Van de volwassenen gaf 31% aan dat zij in de afgelopen 3 maanden hulp of steun nodig hadden (zie grafiek). Volwassenen hadden het vaakst behoefte aan lichamelijke hulp (15%) en mentale hulp (11%). De grafiek hieronder laat zien aan welke vormen van hulp of steun volwassenen behoefte hadden van december 2022 tot en met juni 2023.

Volwassenen zoeken meestal hulp

Volwassenen met mentale problemen en volwassenen die stress ervaren hebben het vaakst behoefte aan hulp of steun. Hieronder vallen stress door werk/studie, de situatie thuis, eigen problemen en alles wat ze moeten doen. Volwassenen die hun gezondheid als slecht ervaren hebben een grotere kans om hulp te willen krijgen. Ook lichamelijke klachten zoals spier- of gewrichtsklachten, geheugen- of concentratieproblemen en moeheid vergroten deze kans.

Volwassenen zoeken iets minder vaak naar hulp 

Volwassenen zochten in juni 2023 iets minder vaak naar hulp bij mentale en lichamelijke klachten dan 3 maanden eerder (zie grafiek). Van de 11% die in juni 2023 behoefte had aan mentale hulp, gaf 69% aan hulp te hebben gekregen. 15% kreeg hulp maar vond deze niet voldoende. 11% zocht niet naar hulp en 5% zocht mentale hulp, maar kon geen hulp vinden. Van de volwassenen die behoefte hadden aan hulp bij lichamelijke klachten (15%), kreeg 76% genoeg hulp en 15% kreeg hulp maar vond dat onvoldoende (passend). Daarnaast vond 4% geen hulp en 6% zocht geen hulp, hoewel ze dat wel nodig hadden.