Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van jongeren vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste vier weken last hadden van de volgende klachten:

  • buik- of maagklachten

  • hartkloppingen

  • duizeligheid of licht in het hoofd

  • overgevoelig voor licht of geluid

  • spier- of gewrichtsklachten

  • hoesten of keelklachten 

  • prikkelbaar of irritatie

  • geheugen- of concentratieproblemen

  • slaapproblemen en moeheid 

Hier bespreken we de resultaten van meetronde 2 (december 2021). Voor een totaaloverzicht van de resultaten van meetronde 2 zie ‘Feitenblad integrale gezondheidsmonitor COVID-19: 2e kort-cyclische gegevensrapportage jeugd’. 

Eén op de vier jongeren is (zeer) vaak vermoeid

Uit meetronde twee blijkt dat  de jongeren ervaart 41% (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten. In de vorige meetronde (september/oktober 2021) ging het om 40%. De klachten waar de jongeren het meest (zeer) vaak last van hebben zijn: vermoeidheid (26%), prikkelbaar (14%), hoofdpijn (13%), slaapproblemen (13%) en geheugen en/of concentratieproblemen (13%). Hartkloppingen wordt bijna niet genoemd als (zeer) vaak ervaren klacht (3%). 

Meisjes geven vaker aan dat ze (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten ervaarden. Dit geldt ook voor jongeren met een hoge sociaaleconomische status, jongeren die een hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) -of wo-studie volgen en hoogopgeleide jongeren. Ook jongeren die niet meer bij hun ouders wonen en jongeren die in een stedelijk gebied wonen geven vaker aan dat ze (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten ervaren. Tot slot ervaart de groep die één of meerdere gebeurtenissen meemaakte en daar nog steeds last van heeft, vaker één of meer lichamelijke klachten.